Giáo án Ngữ văn 9 bài 21: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten (trích)

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 20:17

Giáo án mơn Ngữ Văn CHĨ SĨI CỪU TRONG THƠ NGỤ NGÔN CỦA LA PHÔNGTEN (H.Ten) A MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Hiểu tác giả nghị luận văn chương dùng biện pháp so sánh hình tượng cừu chó sói thơ ngụ ngơn La Phơng-ten với dòng viết hai vật nhà khoa học Buy-phông nhằm làm bật đặc trưng sáng tác nghệ thuật Kỹ năng: Rèn kĩ đọc phân tích văn nghị luận văn học Thái độ: Giáo dục HS có ý thức tìm hiểu, thể rõ thái độ cảm nhận qua vấn đề tìm hiểu B.PHƯƠNGPHÁP: Đàm thoại, phân tích, thảo luận C CHUẨN BỊ: Giáoviên: Soạn Học sinh: Đọc trả lời câu hỏi SGK D TIẾN TRÌNH: I Ổn định: (1’) II Bài cũ: (3’) ? Nêu điểm mạnh điểm yếu người Việt Nam Từ đó, liên hệ thân? III Bài mới: 1.Đặt vấnđề: (1’) Đặc điểm phản ánh thực văn chương khoa học tự nhiên, xã hội Giáo viên: Cao Thị Hoài Phương Trường THCS Lê Lợi Giáo án mơn Ngữ Văn gì?Văn nghị luận Hi-pơ-lít Ten cho ta câu trả lời rõ ràng 2.Triểnkhai: Hoạt động GV HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: (5’) Hướng dẫn tìm hiểu tác giả, tác phẩm I Giới thiệu tác giả, tác phẩm ? Dựa vào thích SGK, nêu vài nét Tác giả: tác giả, tác phẩm? Tác phẩm: * HS trả lời - Thể loại: Nghị luận văn học * GV bổ sung: - Trích chương II, phần II cơng trình - La Phơng-ten (1621-1695): chuyên viết nghiên cứu La Phông-ten thơ ngụ chuyện ngụ ngôn ngôn ông.(1853) Hi-pô-lit - Buy-phông: nhà vạn vật học Ten Hoạt động 2: (10’) Hướng dẫn đọc tìm hiểu thích * GV nêu cách đọc: ý phân biệt giọng II Đọc tìm hiểu thích đọc:- Trích thơ: nhịp, thể lời doạ dẫm chó sói lời van xin cừu - Lời dẫn đoạn văn lời luận chứng tác giả: giọng rõ ràng, khúc chiết * GV đọc mẫu đoạn, HS đọc tiếp đến hết * GV kiểm tra việc hiểu thích HS Hoạt động 3: (20’) Hướng dẫn tìm hiểu văn ? Văn viết theo kiểu văn III Tìm hiểu văn ?Văn bàn vấn đề (nhan đề) Bố cục: phần Giáo viên: Cao Thị Hoài Phương Trường THCS Lê Lợi Giáo án mơn Ngữ Văn ?Vấn đề trình bày theo luận điểm * Lập luận phân tích: ?Em cảm nhận hình tượng - Hình tượng cừu thơ ngụ ngơn vật cách nhìn người La-phơng Ten ? Em xác định bố cục văn - Hình tượng chó sói thơ ngụ nhận xét cách lập luận? ngôn La-phông Ten * HS thảo luận, trả lời Phân tích: * GV nhận xét, chốt a)Hai vật ngòi bút nhà ? Nhà khoa học Buy-phơng nhận xét lồi khoa học: cừu lồi sói vào đâu, có - Cừu hay tụ tập thành bầy, hay co khơng? (nhìn nhận vào đặc tính cụm, sợ sệt, đần độn chúng- xác) - Chó sói thù ghét kết bè kết (HSlấy dẫn chứng minh họa) bạn đồng loại; loài ?Tại Buy-phơng khơng nói đến “thân chinh chiến, ồn ào, ầm ĩ tụ tập thiện” loài cừu nỗi bất hạnh loài lại, la hú khủng khiếp; sống có sói (hs thảo luận) hại, chết vơ dụng (khơng phải có lồi cừu có “tình mẫu tử”, với lồi sói “nỗi bất hạnh” lúc, nơi) Giáo viên: Cao Thị Hoài Phương Trường THCS Lê Lợi Giáo án mơn Ngữ Văn IV Củngcố: (3’) ? Vì lại đặt tên cho văn vậy? (nhan đề nêu nội dung văn bản) ? Em thử đặt tên khác cho văn bản? - Chó sói Cừu cách nhìn nhà khoa học nhà thơ V Dặn dò: (2’) - Đọc lại tồn văn - Phân tích hình tượng Cừu mắt nhà khoa học nhà thơ - Hình tượng Chó sói mắt chủa nhà khoa học nhà thơ - Nhận xét H.Ten cách nhìn hai nhà khoa học nhà thơ - Sưu tầm ghi chép lại số thơ ngụ ngôn La Phông-ten VI Bổsung: Giáo viên: Cao Thị Hoài Phương Trường THCS Lê Lợi ... hình tượng - Hình tượng cừu thơ ngụ ngơn vật cách nhìn người La- phông Ten ? Em xác định bố cục văn - Hình tượng chó sói thơ ngụ nhận xét cách lập luận? ngôn La- phông Ten * HS thảo luận, trả lời... THCS Lê Lợi Giáo án mơn Ngữ Văn IV Củngcố: (3’) ? Vì lại đặt tên cho văn vậy? (nhan đề nêu nội dung văn bản) ? Em thử đặt tên khác cho văn bản? - Chó sói Cừu cách nhìn nhà khoa học nhà thơ V Dặn... - La Phơng -ten (1621-1 695 ): chun viết nghiên cứu La Phông- ten thơ ngụ chuyện ngụ ngôn ngôn ông.(1853) Hi-pô-lit - Buy -phông: nhà vạn vật học Ten Hoạt động 2: (10’) Hướng dẫn đọc tìm hiểu thích
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 9 bài 21: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten (trích), Giáo án Ngữ văn 9 bài 21: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten (trích)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn