Giáo án Ngữ văn 9 bài 21: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten (trích)

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 20:17

Trường THCS Thọ Nghiệp Năm học: 2012 -2013 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 TIẾT 107: CHÓ SÓI CỪU TRONG THƠ NGỤ NGÔN CỦA LA PHÔNG TEN A Mục tiêu cần đạt - Giúp học sinh cảm nhận tác giả nghị luận văn chương dùng biện pháp so sánh hình tượng cừu chó sói thơ ngụ ngôn La Phông ten với dòng viết hai vật nhà khoa học Buy Phông nhằm bật đặc trưng sáng tác nghệ thuật - Rèn kỹ đọc, tìm hiểu, phân tích văn nghị luận văn học có sử dụng phép lập luận so sánh đối chiếu B Chuẩn bị : Thầy: Soạn nội dung Trò: Học soạn bài, học C Tiến trình lên lớp: 1- Ổn định tổ chức 2- Kiểm tra cũ: 3- Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung cần đạt Hình tượng chó sói II Đọc tìm hiểu văn ? Để xây dựng hình tượng chó sói, nhờ thơ làm nào? Đã đưa tình gì? Hình tượng chó sói - Chó sói xuất kiếm cớ gây với cừu non bên dòng suối: + Làm đục nước nguồn (dù cừu uống nước nguồn - Chó sói xuất kiếm cớ dưới) gây với cừu non bên + Nói xấu ta năm ngối (dù cừu chưa sinh) Giáo án Ngữ văn 247 dòng suối: Giáo viên: …………………… Trường THCS Thọ Nghiệp Năm học: 2012 -2013 + Anh cừu nói xấu (dù cừu có mình) ? Những điều vơ lí nói điều gì? - Lời nói sói thật vơ lí Đó lời kẻ gian ngoan, xảo trá, ỷ mạnh bắt nạt kẻ yếu - Lời nói sói thật vơ lí ? Chó sói Buy Phơng miêu tả sao? Đó lời kẻ gian - Thù ghét kết bạn kết bè … Nhiều chó sói tụ hội ngoan, xảo trá, ỷ mạnh bắt với nhằm để kết bạn … Chó sói Buy Phông nạt kẻ yếu miêu tả sao? - Thù ghét kết bạn kết bè … Nhiều chó sói tụ hội với nhằm để kết bạn … Nhiều chó sói tụ hội với - Sói thật đáng ghét, lúc nhằm để công vật lớn … Nó thật đáng ghét, sống có hại, chết lúc sống có hại, chết vơ dụng … vơ dụng … ? đây, Buy Phơng nhìn thấy đặc điểm chó sói? - Những biểu sinh tồn, hoang dã động vật ăn thịt ? Theo em nhận xét Buy Phơng chó sói khơng?Vì sao? - Sói bạo chúa lồi cừu, bạo chúa khát máu, thú điên, gã vơ lại ? Cái nhìn Buy Phơng lồi vật mang dấu ấn khách quan, xác ? Trong thơ La Phơng ten, chó sói nào? - Sói bạo chúa lồi cừu, bạo chúa khát máu, - Chó sói tàn bạo đói thú điên, gã vơ lại - Bộ mặt lấm lét lo lắng, thể gầy gầy giơ xương, dạng bị kẻ cướp xua đuổi … ln đói dài ln bị ăn khát.Vừa ghê sợ vừa đáng thương đòn ? Qua đó, em thấy chúng mang đặc điểm gì? - Chó sói tàn Giáo án Ngữ văn 248 Giáo viên: …………………… Trường THCS Thọ Nghiệp Năm học: 2012 -2013 bạo đói khát ? Tình cảm La Phơng ten chúng nào? - Vừa ghê sợ vừa đáng thương ? Em nghĩ cảm nhận này? Chân thực, gợi cảm xúc, vừa ghê sợ vừa thương cảm ? Trong cách nhìn lồi vật em thích cách nhìn hơn? Vì sao? - Học sinh thảo luận, nêu ý kiến cá nhân ? Học sinh đọc đoạn cuối văn bản? Tác giả bình luận cách nhìn nhà khoa học nhà thơ nào? III Tổng kết- Ghi nhớ sgk - Học sinh tóm tắt ý đoạn cuối ? Em hiểu đầu óc, phóng khống nhà thơ nào? - Suy nghĩ, tưởng tượng không bị gò bó, khn phép theo định kiến Nghệ thuật - Nhà nghệ thuật có nhìn nhân vật phóng khống nhà khoa học ? Nhà thơ thấy hiểu chó sói khác với nhà bác hoạc điểm nào? - Trong phản ánh, nhà nghệ thuật htường bộc lộ - Một kẻ độc ác khổ sở, trộm cướp ngờ nghệch hố rồ thái độ qua cảm xúc ln bị đói - Nhân vật tác phẩm ? Từ em hiểu nhận định tác giả? văn học thường tính cách "nhưng tính cách phức tạp" Học sinh thảo luận; phức tạp - Tính cách phức tạp tính cách khơng đơn giản khơng đơn giản chiều có nhiều biểu khác tính cách Nội dung - Nhà nghệ thuật thường cảm nhận xây dựng tính cách tác phẩm Điều làm thành tính chân IV Luyện tập Giáo án Ngữ văn 249 Giáo viên: …………………… Trường THCS Thọ Nghiệp Năm học: 2012 -2013 thực phản ánh nghệ thuật ? Nhận xét cách nghị luận tác giả đoạn văn bình luận này? - Dùng phép so sánh đối chiếu để làm bật quan điểm ? So sánh đối chiếu cách viết La Phông Ten với Buy Phông nhằm mục đích gì? (Mục đích bình luận tác giả gì?) - Nêu bật đặc trưng sáng tác nghệ thuật - Lập luận dựa luận có sẵn văn bản, so sánh đối chiếu Củng cố: giáo viên hệ thống lại nhà học Hướng dẫn nhà: Làm tập tập Giáo án Ngữ văn 250 Giáo viên: …………………… ... Phơng chó sói khơng?Vì sao? - Sói bạo chúa lồi cừu, bạo chúa khát máu, thú điên, gã vô lại ? Cái nhìn Buy Phơng lồi vật mang dấu ấn khách quan, xác ? Trong thơ La Phơng ten, chó sói nào? - Sói. .. đặc điểm gì? - Chó sói tàn Giáo án Ngữ văn 248 Giáo viên: …………………… Trường THCS Thọ Nghiệp Năm học: 2012 -2013 bạo đói khát ? Tình cảm La Phơng ten chúng nào? - Vừa ghê sợ vừa đáng thương ? Em... tập Giáo án Ngữ văn 2 49 Giáo viên: …………………… Trường THCS Thọ Nghiệp Năm học: 2012 -2013 thực phản ánh nghệ thuật ? Nhận xét cách nghị luận tác giả đoạn văn bình luận này? - Dùng phép so sánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 9 bài 21: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten (trích), Giáo án Ngữ văn 9 bài 21: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten (trích)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn