Giáo án Ngữ văn 9 bài 21: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten (trích)

8 10 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 20:16

CHĨ SĨI CỪU TRONG THƠ NGỤ NGƠN CỦA LA PHÔNG TEN (H.ten) I-Mục tiêu dạy 1-kiến thức -Thấy tác giả dùng biện pháp so sánh hình tượng cừu chó sói thơ ngụ ngơn La phơng ten với dòng viết nhà động vật học Buy phông viết vật nhằm làm bật đặc trưng sáng tác văn chương nghệ thuật : in đậm dấu ấn cách nhìn, cách nghĩ riêng nhà nghệ sĩ 2-Kĩ -Rèn kĩ tìm hiểu, phân tích luận điểm, luận chứng văng nghị luận, so sánh cách viết nhà văn nhà khoa học đối tượng 3-Thái độ -Giáo dục cách đối sánh văn nghị luận II-Phương tiện thực -Thầy: giáo án, sgk, bảng phụ -Trò: soạn, sgk, viết III-Cách thức tiến hành -Nêu vấn đề, thảo luận -Phân tích IV-Tiến trình dạy A-Tổ chức B-Kiểm tra ?Em nêu lên suy nghĩ sau học xong văn “Chuẩn bị hành trang vào kỉ mới” Vũ Khoan? C-Bài Giới thiệu mới: Trong phản ảnh, biểu hiện, nghiên cứu sống thực, văn chương nghệ thuật có điểm khác với khoa học tự nhiên, xã hội? Văn nghị luận nghiên cứu thơ ngụ ngôn La phông-ten tiếng nhà nghiên cứu H.ten góp phần làm sáng tỏ vấn đề I-Đọc –tìm hiểu thích TaiLieu.VN Page 1-Đọc -GV hướng dẫn đọc: ý phân biệt giọng đọc: thơ ngụ ngôn La phông ten( dịch thơ song thất lục bát, đọc nhịp câu thất, câu bát, lời doạ dẫm chó sói tiếng van xin tội nghiệp thê thảm cừu non); lời dẫn đoạn văn nghiên cứu Buy-phông: rõ ràng, khúc triết, mạch lạc; lời luận chứng tác giả H.ten -Gọi hs đọc, nhận xét ?Nêu vài nét tác giả? 2-Chú thích -H.ten (1828-1893) nhà triết gia, sử gia, nhà nghiên cứu văn học Pháp, viện sĩ hàn lâm *Tác giả Pháp, tác giả cơng trình nghiên cứu La phơng -H.ten (1828-1893) ten thơ ngụ ngôn, -Tác giả nghiên cứu thơ La phơng ?Văn trích từ đâu? ten -Chương II, phần II cơng trình ?Em hiểu La Phông-ten? Pháp *Tác phẩm -La Phông ten nhà thơ tiếng -Trích chương II cơng trình trên/ ?Em hiểu Buy- phơng? -Buy- phơng (1707-1788) -Là nhà vật lí học, nhà văn Pháp, viện sĩ Hàn lâm Pháp, tác giả cơng trình vạn vật học tiếng ?Chú thích 12,13 muốn đề cập đến ai? -Nhà bác học: nhà khoa học -Nhà thơ: nhà văn nói chung *Chú thích ?Xác định kiểu văn PTBĐ? -Nghị luận văn học II-Tìm hiểu văn 1-Kiểu văn PTBĐ ?Bài viết chia làm phần? TaiLieu.VN -Nghị luận văn học Page -2 phần -Lập luận + Từ đầu đến thế: hình tượng 2-Bố cục, cừu thơ L.Ten đối sánh -2 phần với cừu Buy- phơng +Từ đầu đến +Còn lại: hình tượng sói thơ La phơng ten đối sánh với chó sói Buy phông ?Là văn nghị luận, em +Còn lại luận điểm viết? -Có luận điểm.(2 luận điểm) -Học sinh đọc đoạn ?Em có nhận xét cấu trúc luận điểm 1? 3- Phân tích Mượn thơ La phơng ten -Ngòi bút Buy phơng -Dưới ngòi bút La phơng ten: lời nhận xét a- Hình tượng cừu ngòi bút tác giả La phơng ten Buy phơng ?Em có nhận xét cấu trúc đoạn một? -Vận dụng sáng tạo lời thơ La phông ten làm cho đoạn văn nghị luận sinh động hấp dẫn ?Dưới mắt nhà khoa học B.phông, cừu vật nào? -Theo Buy-phông: ông không viết cừu cụ thể mà nhận xét lồi cừu nói chung lồi động vật ngòi bút xác nhà khoa học, nêu lên đặc tính chúng: sợ sệt, nhút nhát, đần độn, trốn tránh nguy hiểm, khơng cảm thấy tình bất tiện, ì bất chấp hồn cảnh bên ngồi (dưới mưa, tuyết rơi) *Theo Buy-phơng: -Ơng viết lồi vật ngòi bút xác nhà khoa học, nêu lên tính chúng: sợ sệt ?Trong nhìn La phơng ten, cừu nhút nhát, đần độn,không biết trốn tránh nguy hiểm,khơng cảm thấy vật nào? -Hình ảnh cừu cụ thể, nhân hố tình bất tiện,cứ ì bất chấp bé ngoan đạo, ngây thơ, đáng thương, hoàn cảnh bên nhỏ bé, yếu ớt tội nghiệp TaiLieu.VN Page *Theo La Phơng ten: -Hình ảnh cừu cụ thể, -Tác giả đặt cừu vào tình đặc biệt, nhân hoá bé( chiên con) ngoan đạo, ngây thơ, đáng đối mặt với chó sói bên dòng suối thương,nhỏ bé, yếu ớt tội -Tác giả không tuỳ tiện bịa đặt mà nghiệp vào đặc điểm vốn có: hiền lành, nhút Đặt cừu vào tình đặc biệt, nhát kêu rên tội nghiệp đối mặt với chó sói bên dòng suối -Khơng tuỳ tiện bịa đặt mà vào đặc điểm vốn có -Khơng nói đến tình mẫu tử thân thương (đặc lồi cừu: hiền lành, nhút nhát kêu rên,van xin tội nghiệp điểm chung loài vật) ?Vậy đọc thơ La phơng ten em có hiểu thêm *Buy Phơng: Khơng nói đến tình mẫu cừu?Ngồi ta cảm xúc tử thân thương (đặc điểm chung loài vật) cừu? ?Nhà khoa học tỏ thái độ với cừu? -Tỏ thái độ xót thương, thông cảm với người nhỏ bé, bất hạnh: thật cảm động,vẻ nhẫn nhục, mắt nhìn lơ đãng, động lòng thương cảm *Laphơng ten: với bao nỗi buồn rầu tốt bụng -Tỏ thái độ xót thương cảm với người nhỏ bé, bất hạnh: thật cảm động, vẻ nhẫn nhục, mắt nhìn lơ đãng, động lòng thương cảm với bao nỗi buồn rầu bụng ?Em có nhẫn xét cách lập luận tác giả? -Nhắc đến tình mẫu tử thân thương, cảm động -Rút học ngụ ngôn -Tác giả so sánh cách nhìn: nhà khoa người học Buy phơng(chính xác tập tính lồi động vật nói chung.).Còn nhãn quan nhà thơ, nghệ sĩ La phơng ten nhìn vật thân thương tốt bụng Đó khác hai loại hình nhận thức Cách nhận thức Buy phông cách nhận thức lí thực chứng =>Tác giả so sánh cách nhìn nhận khoa học; cách nhận thức La phông để làm bật đặc trưng phản ten nhận thức thẩm mĩ nhân văn nghệ ánh thể thơ ca nói riêng, thuật.Tác giả tạo so sánh nhằm làm nghệ thuật nói chung bật đặc trưng phản ánh thể thơ ca nói riêng, nghệ thuật nói chung TaiLieu.VN Page *Chuyển ý:những đặc trưng tiếp tục tác giả làm rõ phần sau phân tích tiếp D-Củng cố ?Cách viết cừu chó sói Buy phơng La phơng ten có điểm giống nhau? A-Cả hai ơng sử dụng biện pháp nhân hố để nói chúng B-Cả hai ơng dựa vào đặc tính cừu sói để nói chúng C-Cả hai ơng viết lồi cừu sói nói chung khơng phải sói cụ thể D-Cả hai ơng viết cừu sói số phận tính cách cụ thể E-Hướng dẫn học -Về học -Sưu tầm vài thơ La phông ten -Tìm hiểu nghệ thuật H.ten -Làm tập trắc nghiệm TaiLieu.VN Page CHÓ SÓI CỪU TRONG THƠ NGỤ NGÔN CỦA LA-PHÔNG TEN (H.ten) I-Mục tiêu dạy (như T.106) II-Phương tiện thực III-Cách thức tiến hành IV-Tiến trình dạy A-Tổ chức B-Kiểm tra ?Dưới mắt nhà thơ nhà nghiên cứu vạn vật học, hình tượng cừu lên nào? C-Bài 3-Phân tích (tiếp) ?Theo Buy phơng, chó sói vật b-Hình tượng chó sói mắt nào? nhà thơ nhà khoa học -Là tên bạo chúa, khát máu, đáng ghét sống -Theo Buy phông: gây hại, chết vô dụng bẩn thỉu +Sói tên bạo chúa, khát máu, đáng ghét,sống gây hại, chết vô dụng, bẩn thỉu hôi hám, hư hỏng ?Theo La phơng ten, chó sói có hồn tồn -Theo La phơng ten: khơng? Vì sao? +Sói vật có tính cách phức tạp độc ác, khổ sở, trộm cướp bất hạnh -Là tính cách phức tạp, độc ác vụng về, gã vô lại thường xuyên đói =>Vừa đáng ghét, vừa đáng thương meo, bị ăn đòn, truy đuổim=>đáng ghét đáng thương ?Chó sói tên trộm cướp bất hạnh độc ác mà khổ sở, nhân vật để La phơng ten làm nên hài kịch ngu ngốc Ý kiến em nào? -Chó sói độc ác, gian xảo muốn ăn thịt cừu non TaiLieu.VN Page cách hợp pháp lí đưa vụng về, sơ hở bị cừu non vạch trần, bị dồn vào bí Cuối sói đành ăn thịt cừu non bất chấp lí Chó sói vừa bi kịch độc ác, vừa hài kịch ngu dốt ?Theo em, Buy phông tả lại hai vật phương pháp nào? Nhằm mục đích gì?Còn La -Nhà khoa học tả xác khách phơng ten, nhà nghệ sĩ, ông tả hai vật quan dựa quan sát, nghiên cứu phương pháp nào? phân tích để khái quát đặc tính -Nhà nghệ sĩ tả đối tượng khơng hiểu lồi vật, sâu, kĩ mà phải tưởng tượng, nhập thân vào -Nhà nghệ sĩ tả với quan sát tinh đối tượng tế, nhạy cảm trái tim trí tưởng -La phơng ten viết hai vật để tượng, phong phú Đó đặc điểm, giúp người đọc hiểu thêm, nghĩ thêm đạo lí chất sáng tạo nghệ thuật đời Đó đối mặt thiện ác, kẻ yếu mạnh Chú cừu sói nhân hố, nói hành động người với tâm trạng khác ?Cách luận chứng H.ten văn nào?Tác dụng phép lập luận đó? -Phân tích, so sánh, chứng minh làm cho luận điểm sáng tỏ, sống động mang tính thuyết phục ?Mạch lập luận triển khai văn =>Nghệ thuật phân tích, so sánh, chứng minh làm cho luận điểm sáng nào? tỏ, sống động thuyết phục người đọc -Từng vật ngòi bút La phơng ten, Buy phơng, bố cục chặt chẽ, ?Với cách so sánh đối chiếu hai vật mắt nhà thơ nhà khoa học, H.ten muốn nói điều gì? -Nghệ thuật in đậm cách nhìn, cách nghĩ riêng nhà văn ?Khái quát lại nội dung nghệ thuật văn bản? -HS đọc ghi nhớ sgk/ 41 TaiLieu.VN =>Nghệ thuật in đậm cách nhìn, cách nghĩ riêng nhà văn Page *Ghi nhớ sgk, 4-Tổng kết a-Nội dung -So sánh hình tượng chó sói cừu thơ ngụ ngơn La phông ten với nhà khoa học Buy phông, b-Nghệ thuật ?Thảo luận nhóm: Ý tưởng mà tác giả -Phân tích chặt chẽ, luận điểm muốn nói đến qua văn gì? làm sáng rõ mang tính thuyết phục -Nêu bật đặc trưng sáng tác nghệ thuật qua việc bàn luận hình tượng cừu sói III-Luyện tập thơ ngụ ngơn La phông ten D-Củng cố -GV cho học sinh đọc ghi nhớ sgk -Cho hs làm tập trắc nghiệm: ?Cách viết cừu chó sói Buy phơng La phơng ten có điểm giống nhau? A-Cả hai ơng sử dụng biện pháp nhân hố để nói chúng B-Cả hai ơng dựa vào đặc tính cừu sói để nói chúng C-Cả hai viết lồi cừu lồi sói nói chung viết cừu sói cụ thể D-Cả hai viết cừu sói số phận tính cách cụ thể E-Hướng dẫn học -Về học -Sưu tầm 1,2 thơ ngụ ngôn Laphông ten -Tìm hiểu nghệ thuật lập luận H.ten, -Làm tập trắc nghiệm -Soạn đọc thêm “Con cò” TaiLieu.VN Page ... cứu La phơng -H .ten (1828-1 893 ) ten thơ ngụ ngôn, -Tác giả nghiên cứu thơ La phông ?Văn trích từ đâu? ten -Chương II, phần II cơng trình ?Em hiểu La Phông- ten? Pháp *Tác phẩm -La Phông ten nhà thơ. .. giọng đọc: thơ ngụ ngôn La phông ten( dịch thơ song thất lục bát, đọc nhịp câu thất, câu bát, lời doạ dẫm chó sói tiếng van xin tội nghiệp thê thảm cừu non); lời dẫn đoạn văn nghiên cứu Buy -phông: ... sáng tạo lời thơ La phông ten làm cho đoạn văn nghị luận sinh động hấp dẫn ?Dưới mắt nhà khoa học B .phông, cừu vật nào? -Theo Buy -phông: ông không viết cừu cụ thể mà nhận xét lồi cừu nói chung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 9 bài 21: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten (trích), Giáo án Ngữ văn 9 bài 21: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten (trích)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn