GAY ME NOI KHI QUAN

51 11 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 19:34

bai giang gay me noi khi quan, bai giang gay me hoi sucbai giang gay me noi khi quan, bai giang gay me hoi sucbai giang gay me noi khi quan, bai giang gay me hoi sucbai giang gay me noi khi quan, bai giang gay me hoi sucbai giang gay me noi khi quan, bai giang gay me hoi sucbai giang gay me noi khi quan, bai giang gay me hoi suc GÂY NỘI KHÍ QUẢN Ths.Bs Trần Thị Cẩm Nhung MỤC TIÊU Trình bày định nghĩa ưu điểm gây nội khí quản Trình bày định chống định gây nội khí quản Trình bày tai biến, cách đề phòng xử trí tai biến gây nội khí quản ĐỊNH NGHĨA – PHÂN LOẠI VƠ CẢM Đònh nghóa: VÔ CẢM: Anesthesia Mất cảm giác tạm thời Phân loại: GÂY (VC toàn thân): CẢM GIÁC(  ) + Ý THỨC (-) GÂY TÊ (VC vùng): CẢM GIÁC (  ) + Ý THỨC ( + ) ĐỊNH NGHĨA VC = BỚT ĐAU + Ý THỨC () + DÃN CƠ + BẢO VỆ  Analgesia: GIẢM ĐAU  Hypnosis: GÂY NGỦ  Amnesia: LÀM QUÊN ( +++ )  Muscle Relaxation: DÃN CƠ A: An thần, an toàn B: Bớt đau C: Chống: Phản xạ, co thắt, nôn ói, sốc… D: Dãn CÁC GIAI ĐOẠN TRONG GÂY Tiền mê: giảm lo âu cho BN + Thuốc: midazolam, atropin, fentanyl, sufentanil Khởi mê: + Thuốc: thuốc TM, thuốc hô hấp, dãn Duy trì mê: + Thuốc TM, thuốc THUỐC hô hấp Kết thúc mê: BN tỉnh táo GIẢM ĐAU DÃN CƠ GÂY PHỐI HP, CÂN BẰNG  PHỐI HP : Dùng Nhiều Thứ Thuốc  CÂN BẰNG : Hợp Lý ( Tỉ Lệ Thuốc) ĐẠT ĐƯC: - AN THẦN - NGỦ - GIẢM ĐAU - DÃN CƠ AN TỒN 2.1 ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI THUỐC TÍNH CHẤT:  Làm ý thức  Làm giảm, cảm giác Làm giảm trương lực PHÂN LOẠI THUỐC MÊ:  THUỐC HÔ HẤP  THUỐC TĨNH MAÏCH 2.2 THUỐC GIẢM ĐAU – DÃN CƠ  Thuốc giảm đau họ Morphin: Fentanyl, sufentanil, alfentanil  Thuốc dãn cơ: + Dãn khử cực: Succinylcholin (Suxamethonium) + Dãn không khử cực: Vecuronium (Norcuron), Rocuronium (Esmeron), Atracurium GÂY NỘI KHÍ QUẢN Đặt ống thông vào khí quản Phương pháp làm thông đường thở Để kiểm soát đường thở hiệu Thuốc hô hấp hay tónh mạch, giảm đau, dãn ƯU ĐIỂM  Điều khiển kiểm soát hô hấp hữu hiệu dễ dàng  BN mổ với tư  Có thể hút rửa chất tiết dễ dàng  Giảm bớt khoảng chết thể  Người GM đứng xa BN mà kiểm soát hô hấp ĐẶT NKQ KHĨ CẰM LẸM 10 TIÊU CHUẨN RÚT ỐNG NKQ Kết thúc mổ BN tỉnh, thực động tác theo y lệnh Có phản xạ nuốt, phản xạ ho hút ống Nâng đâu cao giây Ổn định chức sống: SpO2, M, HA, 12 < Tần số thở < 35 lần/phút 11 TAI BIẾN 11.1 Tức thời: Do kích thích đặt NKQ: THA, mạch nhanh hay chậm, loạn nhịp, ngừng tim Đặt ống vào thực quản Tổn thương: rách môi, rách lưỡi, rách hầu, gãy răng, thủng khí quản hay thực quản,… Sưng nề TQ Xẹp phổi Tắt ống 11 TAI BIẾN 11.1 Tức thời: Co thắt khí quản Liệt dây âm Suy hô hấp sau đặt NKQ 10 Nhiễm trùng 11 TAI BIẾN 11.2 Tai biến lâu dài: Nuốt đau, nuốt khó, khàn tiếng tổn thương hầu, quản U hạt hay bướu gai dây âm gây khàn tiếng Chít hẹp khí quản bơm bóng q căng DỤNG CỤ HỖ TRỢ ĐẶT NKQ KHĨ Cây Eschmann làm đường dẫn DỤNG CỤ HỖ TRỢ ĐẶT NKQ KHÓ MASK THANH QUẢN CỔ ĐiỂN DỤNG CỤ HỖ TRỢ ĐẶT NKQ KHÓ MASK THANH QUẢN PROSEAL DỤNG CỤ HỖ TRỢ ĐẶT NKQ KHÓ MASK THANH QUẢN FASTRACH DỤNG CỤ HỖ TRỢ ĐẶT NKQ KHÓ MASK THANH QUẢN CTRACH VỊ TRÍ MASK TQ TRONG VÙNG HẦU HỌNG ỐNG SOI MỀM Bộ mở sụn giáp – nhẫn cấp cứu COOK® ... alfentanil  Thuốc dãn cơ: + Dãn khử cực: Succinylcholin (Suxamethonium) + Dãn không khử cực: Vecuronium (Norcuron), Rocuronium (Esmeron), Atracurium GÂY MÊ NỘI KHÍ QUẢN Đặt ống thông vào khí... miệng hạn chế PHÂN LOẠI MALLAMPATI VÀ TƯƠNG QUAN CORMACK - LEHANCE VMD barbe Johnson JO et al Anesthesiology 1999 KHOẢNG CÁCH CẰM GIÁP HÌNH ẢNH SAU KHI SOI ĐÈN THANH QUẢN Nắp quản Hai dây âm... Phương Pháp Vô Cảm Ai Ơi Cho Mọi Trường Hợp Sử Đời Sẽ Ghi Đặt Nội Khí Quản Tức Thì Hô Hấp Điều Khi n Còn Gì Phải Lo Phối Hợp Nhiều Thuốc Cần Cho Cân Bằng Hợp Lý Còn Lo Nỗi Gì ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: GAY ME NOI KHI QUAN, GAY ME NOI KHI QUAN, CÁC GIAI ĐOẠN TRONG GÂY MÊ, GÂY MÊ NỘI KHÍ QUẢN, ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN, KỸ THUẬT ĐẶT NKQ BN CÓ DẠ DÀY ĐẦY, TIÊU CHUẨN RÚT ỐNG NKQ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn