Mẫu slide powerpoint ý tưởng kinh doanh

14 31 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2019, 23:54

Powerpoint ý tưởng kinh doanhMẫu slide ý tưởng kinh doanh+ Sứ mệnh tầm nhìn+ Nhân sự chủ chốt+ Thị trường khách hàng+ Cơ hội thách thức+ Ý tưởng kinh doanh+ Cạnh tranh+ Mục tiêu+ Nguồn tài nguyên+ Rủi ro Logo Ý TƯỞNG KINH DOANH Trình bày bởi: Full Name - CEO Ngày…tháng…năm… Nội Dung Logo Sứ Mệnh & Tầm Nhìn Cạnh Tranh Nhân Sự Chủ Chốt Mục Tiêu Ngắn & Dài Hạn Phân Tích Thị Trường Nguồn Tài Nguyên Yêu Cầu Cơ Hội & Thách Thức Kế Hoạch Tài Chính Ý Tưởng Kinh Doanh 10 Rui Ro & Vấn Đề slide.tailieu.vn Logo Sứ Mệnh & Tầm Nhìn  Một tuyên bố rõ ràng nhiệm vụ lâu dài công ty bạn Cố gắng dùng từ ngữ giúp đạo phát triển công ty bạn, ngắn gọn tốt  Tầm nhìn chiến lược cơng ty Hình đại diện hay Logo Cty/SP bạn slide.tailieu.vn Logo Nhân Sự Chủ Chốt  Danh sách giám đốc điều hành quản lý chủ chốt ABC President Description here  Bao gồm thành tích trước cho thấy người với kỷ lục thành cơng  Tóm tắt số năm kinh nghiệm lĩnh vực XZY CEO Description here slide.tailieu.vn Logo Thị Trường & Khách Hàng  Thị trường: khứ, tại, tương lai  Xem xét thay đổi thị phần, thay đổi thị trường, chi phí, giá cả, đối thủ cạnh tranh cung cấp hội cho thành công công ty bạn  Các đối tượng khách hàng mà slide.tailieu.vn Cơ Hội & Thách Thức Logo Phân tích điểm mạnh điểm yếu kế hoạch kinh doanh, hội thách thức dự án thơng qua mơ hình phân tích SWOT External FactorsInternal Factors Positive S Strengths S O Opportunities Negative W Weaknesses T Threats slide.tailieu.vn Logo Ý Tưởng Kinh Doanh Bạn phải nung nấu đầu ý tưởng kinh doanh suy nghĩ kỹ ý tưởng Lịch sử chứng minh, ý tưởng, điên rồ hay vĩ đại, có khả thành cơng Ý Tưởng Của Bạn Ý tưởng kinh doanh độc đáo, sáng tạo, mơ hình kinh doanh mới, xu hướng tiêu dùng  Ví dụ Bill Gates từ bỏ trường đại học để thành lập công ty lúc đó, nhiều người coi điên rồ cuối cùng, giới biết đến thành công ông slide.tailieu.vn Logo Cạnh Tranh Phân tích yêu tố cạnh tranh Porter’s Five Forces Sức mạnh nhà cung cấp: Mức độ tập trung nhà cung cấp, Tầm quan trọng số lượng sản phẩm nhà cung cấp, Sự khác biệt nhà cung cấp, Nguy thay thế: Xu hướng sử dụng hàng thay khách hàng,Tương quan giá chất lượng mặt hàng thay Các rào cản gia nhập: Các lợi chi phí tuyệt đối, Sự hiểu biết chu kỳ dao động thị trường, Khả tiếp cận yếu tố đầu vào Sức mạnh khách hàng: Vi mặc cả, Số lượng người mua, Thơng tin mà người mua có được, Tính đặc trưng nhãn hiệu hàng hóa, Threat Of Substitute Products Or Services Threat Of New Entrans Rivalr y Bargaining Power Of Suppliers Bargaining Power Of Buyers Mức độ cạnh tranh: Các rào cản muốn “thoát ra” khỏi ngành, Mức độ tập trung ngành, Khác biệt sản phẩm, slide.tailieu.vn Logo Mục Tiêu Objectives & Goal Bạn đạt từ việc kinh doanh bạn mặt thời gian, tiền bạc kinh nghiệm? Đưa mục tiêu cho ý tưởng kinh doanh Và mục địch cuốu dự án nào? GOAL! Leading Postition Objective Doanh số ?? Objective Phát triển team? Objective Lợi nhuận ? Objective Target thách hàng ? Objective Tỷ lệ tăng trưởng ? slide.tailieu.vn Logo Nguồn Tài Nguyên Yêu Cầu Yêu cầu nguồn nhân lức cho dự án, Yêu cầu công nghệ, Yêu cầu tài nguyên - tài chính, phân phối, khuyến mãi, vv - Y cầu bên ngồi - Sản phẩm / dịch vụ / cơng nghệ cần thiết mua bên ngồi cơng ty Resource Requirement Financial, distribution, promotion Tehcnology Requirement External Requiremen tOutsourcing, Human Resource Management, Execution slide.tailieu.vn Logo Kế Hoạch Tài Chính  Nguồn tài để tài trợ cho kế hoạch kinh doanh (Vay, vốn VCSH, khác) Các nguồn tài sử dụng  Lập dự tốn dòng tiền hàng năm vốn ln chuyển  Kế hoạch phát triển doanh số hàng năm chi phí cho dự án Xác định điểm hồn vốn kinh doanh slide.tailieu.vn Logo Quản Lý Risk & Issue Tóm tắt rủi ro dự án đề xuất, Giải rủi ro - Tóm tắt rủi ro giải Cách ly định quan trọng vấn đề cần giải ngắn hạn & dài hạn AVOID ACCEPT RISK REDUCE TRANSFER slide.tailieu.vn Logo Hỏi & Đáp slide.tailieu.vn ... Threats slide. tailieu.vn Logo Ý Tưởng Kinh Doanh Bạn phải nung nấu đầu ý tưởng kinh doanh suy nghĩ kỹ ý tưởng Lịch sử chứng minh, ý tưởng, điên rồ hay vĩ đại, có khả thành công Ý Tưởng Của Bạn Ý tưởng. .. ngành, Khác biệt sản phẩm, slide. tailieu.vn Logo Mục Tiêu Objectives & Goal Bạn đạt từ việc kinh doanh bạn mặt thời gian, tiền bạc kinh nghiệm? Đưa mục tiêu cho ý tưởng kinh doanh Và mục địch cuốu... Tích Thị Trường Nguồn Tài Nguyên Yêu Cầu Cơ Hội & Thách Thức Kế Hoạch Tài Chính Ý Tưởng Kinh Doanh 10 Rui Ro & Vấn Đề slide. tailieu.vn Logo Sứ Mệnh & Tầm Nhìn  Một tuyên bố rõ ràng nhiệm vụ lâu
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu slide powerpoint ý tưởng kinh doanh, Mẫu slide powerpoint ý tưởng kinh doanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn