Chu de QUAN XA SINH VAT

15 28 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2019, 14:12

CHUYÊN ĐỀ: QUẦN SINH VẬT I NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ Quần sinh vật số đặc trưng quần - Quần tập hợp quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, sống không gian thời gian định, sinh vật có mối quan hệ gắn bó với thể thống quần có cấu trúc tương đối ổn định - Quần có đặc trưng : + Đặc trưng thành phần loài : Số lượng loài, số lượng cá thể loài biểu thị mức độ đa dạng quần Quần ổn định thường có số lượng lồi lớn số lượng cá thể loài cao Loài đặc trưng lồi có quần đó, có số lượng nhiều hẳn vai trò quan trọng lồi khác Lồi ưu (lồi chủ chốt) lồi đóng vai trò quan trọng quần số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hoạt động mạnh + Đặc trưng phân bố không gian (theo chiều ngang, theo chiều thẳng đứng) - Nêu ví dụ minh hoạ cho đặc trưng quần - Trong quần có mối quan hệ hỗ trợ (cộng sinh, hội sinh, hợp tác) quan hệ đối kháng (cạnh tranh, kí sinh, ức chế - cảm nhiễm, sinh vật ăn sinh vật) Quan hệ Đặc điểm Cộng sinh Hai loài có lợi sống chung thiết phải có ; tách riêng hai lồi có hại Hợp tác Hai lồi có lợi sống chung khơng thiết phải có ; tách riêng hai lồi có hại Hội sinh Khi sống chung lồi có lợi, lồi khơng có lợi khơng có hại ; tách riêng lồi có hại lồi khơng bị ảnh hưởng Cạnh tranh - Các lồi cạnh tranh nguồn sống, không gian sống - Cả hai loài bị ảnh hưởng bất lợi, thường lồi thắng lồi khác bị hại nhiều Kí sinh Một lồi sống nhờ thể lồi khác, lấy chất ni sống thể từ lồi Ức chế – cảm nhiễm Một lồi sống bình thường, gây hại cho loài khác Sinh vật ăn sinh vật khác - Hai loài sống chung với - Một loài sử dụng loài khác làm thức ăn Bao gồm : Động vật ăn động vật, động vật ăn thực vật Diễn sinh thái - Diễn sinh thái : Là trình biến đổi quần qua giai đoạn tương ứng với biến đổi môi trường - Nguyên nhân : + Nguyên nhân bên thay đổi điều kiện tự nhiên, khí hậu + Nguyên nhân bên tương tác loài quần (như cạnh tranh gay gắt loài quần xã, quan hệ sinh vật ăn sinh vật ) Ngoài hoạt động khai thác tài nguyên người gây diễn sinh thái - Diễn sinh thái bao gồm diễn nguyên sinh diễn thứ sinh + Diễn nguyên sinh diễn khởi đầu từ mơi trường chưa có sinh vật kết hình thành nên quần tương đối ổn định + Diễn thứ sinh diễn xuất mơi trường có quần sinh vật sống Tuỳ theo điều kiện thuận lợi hay khơng thuận lợi mà diễn hình thành nên quần tương đối ổn định bị suy thoái - Ý nghĩa nghiên cứu diễn sinh thái: Giúp hiểu quy luật phát triển quần sinh vật Từ chủ động xây dựng kế hoạch việc bảo vệ, khai thác phục hồi nguồn tài nguyên, có biện pháp khắc phục biến đổi bất lợi môi trường, sinh vật người II TỔ CHỨC DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ Mục tiêu 1.1 Kiến thức - Nêu khái niệm quần sinh vật cho ví dụ - Biết số đặc trưng quần sinh vật - Chỉ mối quan hệ loài quần - Nêu khái niệm diễn sinh thái - Phân biệt loại diễn sinh thái - Nêu tầm quan trọng việc nghiên cứu diễn sinh thái 1.2 Kỹ - Giải số tập quần ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC CHUYÊN ĐỀ STT Tên lực Các kĩ thành phần Năng lực phát giải vấn đề Mối quan hệ dinh dưỡng hệ Mối quan hệ cạnh tranh khác lồi - Sự phân hoá ổ sinh thái Sự diễn cân quần Năng lực thu Các phương pháp nghiên cứu môi trường sinh nhận xử lý thái học: Ước lượng sinh khối; Mối quan hệ sinh thơng tin thái lồi sinh vật quần Năng lực nghiên cứu khoa học Các mối quan hệ sinh thái mang tính tương trợ đấu tranh cá thể khác loài quần Năng lực tính tốn Tính sinh khối quần Năng lực tư Phân tích mối quan hệ sinh thái loài sinh vật quần Năng lực ngôn Thuyết minh diễn sinh thái, tầm quan trọng ngữ việc nghiên cứu diễn sinh thái Tiến trình tổ chức dạy học chủ đề Hoạt động 1: quần sinh vật số đặc trưng quần - Tên dự án: “Tìm hiểu đa dạng quần sinh vật địa phương” - Sản phẩm: Bài thuyết trình, tập san, clip đa dạng loài sinh vật quần địa phương, đặc trưng quần sinh vật địa phương Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS Bước Lập kế hoạch (Thực lớp) tiết Nêu tên dự án - Nêu tình có vấn đề - Nhận biết chủ đề dự án vai trò đa dạng sinh - Xác định sản phẩm sau dự học, tầm quan trọng việc án bảo vệ đa dạng sinh học Tìm hiểu lý - Tổ chức cho học sinh thuyết nghiên cứu tài liệu: Sách giáo khoa nguồn học liệu bổ sung giáo viên chuẩn bị - Tìm hiểu sở lý thuyết dự án: Khái niệm quần sinh vật, đặc trưng quần sinh vật Xây dựng - Tổ chức cho học sinh phát - Hoạt động nhóm, chia sẻ tiểu chủ đề/ý triển ý tưởng, hình thành ý tưởng tưởng tiểu chủ đề - Cùng GV thống tiểu - Thống ý tưởng lựa chủ đề nhỏ chọn tiểu chủ đề + Các loài sinh vật quần xã, đa dạng loài + Mối quan hệ loài quần mối quan hệ sinh vật với môi trường + Các biện pháp giúp bảo vệ đa dạng sinh vật quần Lập kế hoạch - Yêu cầu học sinh nêu - Căn vào chủ đề học tập thực dự án nhiệm vụ cần thực gợi ý GV, HS nêu dự án nhiệm vụ phải thực - GV gợi ý nội dung cần - Thảo luận lên kế hoạch thực thực nhiệm vụ (Nhiệm vụ; Người thực hiện; Thời lượng; Phương pháp, phương tiện; Sản phẩm) + Thu thập số liệu + Xử lý số liệu + Trình bày số liệu + Thu thập thơng tin + Điều tra, khảo sát trạng (nếu có thể) + Thảo luận nhóm để xử lý thơng tin + Viết báo cáo + Lập kế hoạch tuyên truyền Bước 2: Thực kế hoạch dự án xây dựng sản phẩm (1 tuần) (Hoạt động vào thời gian lên lớp) - Thu thập thông - Theo dõi, hướng dẫn, giúp - Thực nhiệm vụ theo kế tin đỡ nhóm (xây dựng câu hoạch - Điều tra, khảo hỏi vấn, câu hỏi phiếu điều tra, cách thu thập sát trạng thông tin, kĩ giao tiếp ) - Thảo luận nhóm để xử lý thông tin lập dàn ý báo cáo - Theo dõi, giúp đỡ nhóm (xử lí thơng tin, cách trình bày sản phẩm nhóm) - Hồn thành báo cáo nhóm - Từng nhóm phân tích kết thu thập trao đổi cách trình bày sản phẩm - Xây dựng báo cáo sản phẩm nhóm Bước 3: Báo cáo kết nêu ý tưởng chiến lược tuyên truyền phòng tránh điều trị bệnh truyền nhiễm địa phương – tiết Báo cáo kết - Tổ chức cho nhóm báo - Các nhóm báo cáo kết cáo kết phản hồi - Trình chiếu Powerpoint - Gợi ý nhóm nhận xét, - Trình chiếu dạng bổ sung cho nhóm khác tập san, file video - Các nhóm tham gia phản hồi phần trình bày nhóm bạn - Học sinh trả lời câu hỏi dựa vào kết thu thập từ nhóm ghi kiến thức cần đạt vào Nhìn lại - Tổ chức nhóm đánh - Các nhóm tự đánh giá, đánh trình thực giá, tun dương nhóm, cá giá lẫn dự án nhân Nêu ý tưởng chiến lược bảo vệ loài sinh vật địa phương - Yêu cầu HS nêu ý tưởng - Nhóm trưởng báo cáo kết nhóm tổng hợp ý tưởng chiến - GV cho cac nhóm thảo luận dịch tuyên truyền địa lựa chọn ý tưởng tốt phương nhất, phù hợp với điều kiện Hoạt động 2: Tìm hiểu diễn sinh thái Giáo viên: chia lớp thành nhóm yêu cầu nhóm nghiên cứa SGK quan sát sơ đồ H41.1; H41.2, nhóm thực nhiệm vụ sau: - Phân tích đặc điểm mơi trường đặc điểm sinh vật sơ đồ đó? - Lập sơ đồ diễn sinh thái? - Nêu khái niệm diễm sinh thái? - Học sinh: + Đặc điểm môi trường: ● Giai đoạn tiên phong: Khí hậu khơ, nóng, đất khơng che phủ ● Giai đoạn giữa: Khí hậu mát ẩm, chất dinh dưỡng đất tăng dần ● Giai đoạn cuối: + Đặc điểm sinh vật: ● Giai đoạn tiên phong: ● Giai đoạn ● Giai đoạn cuối: + Sơ đồ diễm sinh thái Môi trường1 Các quần thể Môi trường Các quần thể Môi trường Các quần thể Giáo viên: đọc SGK nêu điểm khác loại diễn thế? - Học sinh: Trả lời theo ý sau: ? Môi trường khởi đầu diễn khác nào? ? Quá trình diễn diễn qua giai đoạn nào? Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu mục việc hoàn thành bảng 41 SGK Giáo viên: Hãy tham khảo SGK cho biết nguyên nhân gây diễn thế? lấy ví dụ minh hoạ? - Học sinh: + Nguyên nhân bên ngoài: thay đổi môi trường vật lý, thay đổi khí hậu, mưa bão, lũ lụt, hạn hán, núi lữa, sóng thần + Nguyên nhân bên trong: Cạnh tranh thức ăn, cạnh tranh nơi ? Để khắc phục biến đổi bất lợi môi trường, người ta thường sử dụng biện pháp như: cải tạo đất, tăng cường chăm sóc trồng, phòng trừ sâu bệnh, làm thủy lợi để điều tiết lượng nước… Em nêu hai ví dụ việc thực biện pháp III KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ Bảng ma trận đánh giá theo định hướng phát triển lực: Nội dung Quần sinh vật Nhận biết - Định nghĩa khái niệm quần - Nêu đặc trưng quần xã: tính đa dạng lồi, phân bố lồi khơng gian Thơng hiểu - Chỉ khác quần thể sinh vật quần sinh vật Lấy ví dụ minh họa - Trình bày mối quan hệ loài quần (hội sinh, hợp sinh, cộng sinh, ức chế – cảm nhiễm, vật ăn thịt-con mồi vật chủvật kí sinh) Diễn sinh thái - Trình bày diễn sinh thái (khái niệm, nguyên nhân dạng diễn ý nghĩa diễn sinh thái) - Mô tả q trình diễn quần thể xảy địa phương Vận dụng thấp - Vận dụng kiến thức để giải tập quần - Biết cách tính độ phong phú lồi kích thước quần thể theo phương pháp đánh bắt – thả - bắt lại - Lấy ví dụ minh họa cho kiểu diễn sinh thái Vận dụng cao - Biêt cách lựa chọn vật nuôi để tận dụng hết nguồn dinh dưỡng môi trường, ví dụ ao ni cá - Đưa ví dụ cụ thể minh họa cho mối quan hệ loài - So sánh quan hệ hỗ trợ quan hệ đối kháng - Dự đốn q trình diễn mơi trường sống - Phân tích hoạt động khai thác tài nguyên không hợp lý coi hành - Mô tả xu hướng biến đổi q trình diễn sinh thái động „tự đào huyệt chơn mình“ diễn sinh thái A- Câu hỏi, tập tự luận Câu Quần sinh vật gì? Nêu khác quần thể sinh vật quần sinh vật Hướng dẫn:  Quần sinh vật tập hợp quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, sống không gian định (gọi sinh cảnh) Các sinh vật quần sinh vật có mối quan hệ gắn bó với thể thống vậy, quần có cấu trúc tương đối ổn định Các sinh vật quần sinh vật thích nghi với mơi trường sống chúng  Sự khác quần thể sinh vật quần sinh vật: Quần thể sinh vật tập hợp cá thể loài, sinh sống khoảng không gian định, thời điểm định Ví dụ: quần thể thơng, quần thể chó sói, quần thể trâu rừng, Quần sinh vật tập hợp quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác sống khơng gian định Ví dụ: quần núi đá vôi, quần vùng ngập triều, quần hồ, quần rừng lim, quần đồng cỏ, quần bụi, Câu Nêu khác quan hệ hỗ trợ quan hệ đối kháng Hướng dẫn: Sự khác quan hệ hỗ trợ quan hệ đối kháng: Quan hệ hỗ trợ đem lại lợi ích khơng có hại cho lồi quần xã, ngược lại quan hệ đối kháng có lồi có lợi bên loài bị hại Câu Xếp thứ tự mối quan hệ loài sinh vật Hướng dẫn: Xếp thứ tự mối quan hệ loài sinh vật: Cộng sinh, hợp tác, hội sinh, kí sinh, ức chế cảm nhiễm, cạnh tranh, sinh vật ăn sinh vật khác (Ghi chú: Sự xếp thay đổi số trường hợp đặc biệt, ví dụ số trường hợp ức chế cảm nhiễm đứng sau cạnh tranh) 10 Trả lời câu hỏi (SGK) Muốn nuôi nhiều cá ao để có suất cao cần chọn ni lồi cá phù hợp:  Cá sống tầng nước khác nhau: ăn nổi, ăn đáy  Nhiều loài ăn thức ăn khác nhau: ăn thực vật (cá mè, cá trắm cỏ), ăn động vật (cá quả), ăn tạp (cá chép, trôi) Câu Nguyên nhân diễn sinh thái gì? Diễn sinh thái diễn mạnh mẽ nào? Hướng dẫn:  Nguyên nhân diễn sinh thái là: Môi trường biến đổi, thay đổi nhân tố sinh thái Tác động người làm cho quần sinh vật biến đổi gây diễn  Diễn sinh thái diễn cách mạnh mẽ có cố bất thường (thiên tai, lũ lụt, ) có tác động mạnh người Câu Nhóm sinh vật cư trú đảo hình thành núi lửa? Vì sao? Hướng dẫn: Nhóm sinh vật cư trú đảo hình thành núi lửa địa y quyết, đảo hình thành núi lửa, điều kiện sống chưa thuận lợi cho nhóm thực vật khác, chưa có động vật Sau thời gian, nhờ có địa y mà môi trường cải tạo thuận lợi cho nhóm thực vật động vật đến cư trú B- Câu hỏi trắc nghiệm khách quan Quan hệ dinh dưỡng quần cho biết A mức độ gần gũi cá thể quần B đường trao đổi vật chất lượng quần C nguồn thức ăn sinh vật tiêu thụ D mức độ tiêu thụ chất hữu sinh vật Khả số khả nguyên nhân dẫn tới phân li ổ sinh thái loài quần xã? 11 A Mỗi loài ăn loại thức ăn khác B Mỗi loài kiếm ăn vị trí khác C Mỗi lồi kiếm ăn vào thời gian khác ngày D Tất khả Trong cách mà quần thể, quần thể đặc tính Đặc điểm sau phù hợp với mức độ quần xã? A Sự đa dạng loài, phân cấp, độ nhiều tương đối lưới thức ăn B Sự đa dạng loài, phân bố theo lứa tuổi, chết cá thể lưới thức ăn C Sự đa dạng nhóm cá thể, loài ưu thế, phân bố theo lứa tuổi lưới thức ăn D Sự đa dạng loài, loài ưu thế, độ nhiều lưới thức ăn Cấp độ tổ chức phụ thuộc vào môi trường rõ nhất? A Cá thể B Quần thể C Quần D Hệ sinh thái Quan hệ dinh dưỡng loài quần cho biết A phụ thuộc thức ăn động vật vào thực vật B sinh khối bậc dinh dưỡng quần C mức độ gần gũi lồi quần D dòng lượng quần Có lồi kiến tha tổ trồng nấm, kiến nấm có mối quan hệ A cộng sinh B trung tính C hội sinh D hãm sinh Trong mùa sinh sản, tu hú thường hay hất trứng chim chủ để đẻ trứng vào Vậy tu hú chim chủ có mối quan hệ A cạnh tranh nơi đẻ B hợp tác tạm thời mùa sinh sản C hội sinh với D hãm sinh Mối quan hệ cạnh tranh nguyên nhân dẫn đến A suy giảm đa dạng sinh học B tiến hoá sinh vật 12 C cân sinh học quần D suy giảm nguồn lợi khai thác người Tập hợp cá thể thuộc nhóm sau phân bố sinh cảnh xác định gọi quần sinh vật? A lim xanh B lan C bạch đàn trắng D thơng ngựa 10 Hai lồi ếch sống hồ nước, số lượng loài A giảm số lượng lồi B giảm mạnh chứng minh cho mối quan hệ A hội sinh B mồi - vật C hãm sinh D cạnh tranh 11 Diễn sinh thái thứ sinh xuất mơi trường có quần sinh vật định, sau bị huỷ hoại yếu tố sau đây? A Thay đổi lớn khí hậu hoả hoạn B Xói mòn bão lớn C Hoạt động người D Cả A, B C 12 Thực chất diễn sinh thái A trình biến đổi quần sinh vật qua giai đoạn khác B trình biến đổi mạnh mẽ liên tục nhân tố vô sinh C trình biến đổi mạnh mẽ liên tục nhân tố hữu sinh D B C 13 Diễn sinh thái A trình hình thành nên quần thể sinh vật B trình tác động mạnh mẽ ngoại cảnh lên quần C trình biến đổi quần qua giai đoạn, tương ứng với biến đổi môi trường 13 D trình hình thành nên lồi ưu 14 Cho kiện sau: I Một đầm nước xây dựng II Các vùng đất quanh đầm bị xói mòn, làm cho đáy đầm bị nơng dần Các lồi sinh vật dần, lồi động vật chuyển vào sống lòng đầm ngày nhiều III Trong đầm nước có nhiều lồi thuỷ sinh tầng nước khác nhau, loài rong rêu cỏ mọc ven bờ đầm IV Đầm nước nông biến đổi thành vùng đất trũng Cỏ bụi đến sống đầm V Hình thành bụi gỗ Sơ đồ sau thể diễn đầm nước nông? A I → III → II → IV → V B I → III → II → V → IV C I → II → III → IV → V D I → II → III → V → IV 15 Diễn sinh thái hiểu A biến đổi cấu trúc quần thể B thay quần quần khác C mở rộng vùng phân bố D tăng số lượng quần thể 16 Nhóm sinh vật cư trú đảo hình thành núi lửa A sinh vật có hoa B thực vật thân cỏ có hoa C địa y, D thực vật hạt trần 17 Xu hướng chung diễn nguyên sinh A từ quần già đến quần trẻ B từ quần trẻ đến quần già C từ chưa có quần đến có quần đỉnh cực D tùy giai đoạn mà A hay B 18 Từ rừng lim sau thời gian biến đổi thành rừng sau sau diễn 14 A nguyên sinh B thứ sinh C liên tục D phân huỷ 19 Quá trình hình thành ao cá tự nhiên từ hố bom diễn A nguyên sinh B thứ sinh C liên tục D phân huỷ Đáp án: 1-10 B B D A D C A B B 11-19 D A C A B C C B A 15 D ... Câu Xếp thứ tự mối quan hệ loài sinh vật Hướng dẫn: Xếp thứ tự mối quan hệ loài sinh vật: Cộng sinh, hợp tác, hội sinh, kí sinh, ức chế cảm nhiễm, cạnh tranh, sinh vật ăn sinh vật khác (Ghi chú:... thể sinh vật quần xã sinh vật Lấy ví dụ minh họa - Trình bày mối quan hệ loài quần xã (hội sinh, hợp sinh, cộng sinh, ức chế – cảm nhiễm, vật ăn thịt-con mồi vật chủ – vật kí sinh) Diễn sinh. .. loài quần xã, quan hệ sinh vật ăn sinh vật ) Ngoài hoạt động khai thác tài nguyên người gây diễn sinh thái - Diễn sinh thái bao gồm diễn nguyên sinh diễn thứ sinh + Diễn nguyên sinh diễn khởi
- Xem thêm -

Xem thêm: Chu de QUAN XA SINH VAT, Chu de QUAN XA SINH VAT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn