Phân tích bài thơ ánh trăng của nguyễn duy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2019, 11:48

Phân tích bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy Bình chọn:Bài thơ “Ánh trăng” in trong tập thơ cùng tên, được Nguyễn Duy sáng tác vào nãm 1978, tại thành phố Hồ Chí Minh. Bài thơ ca ngợi vầng trăng tri kỉ của tuổi thơ, của người lính một thời trận mạc, đồng thời gợi nhắc mọi người biết sống ân nghĩa thủy chung, giữ tròn đạo lí tốt đẹp.Cảm nhận bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy.Cảm nhận của em về đoạn thơ sau trong bài Ánh trăng của Nguyễn Duy : Từ hồi về thành...Bằng hình ảnh trăng hiện ra đột ngột giữa khung cảnh thành phố, bài thơ như một lời...Phân tích biểu tượng của hình ảnh: đầu súng trăng treo trong Đồng chí Chính Hữu và...Xem thêm: Ánh trăng Nguyễn Duy Nguyễn Duy thuộc thế hệ làm thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Vừa mới xuất hiện, Nguyễn Duy đã nổi tiếng với bài thơ “Tre Việt Nam. Bài Hơi ấm ổ rơm của anh đã từng đoạt giải thưởng báo Văn Nghệ. Hiện nay. Nguyễn Duy vẫn tiếp tục sáng tác. Anh viết đều và khỏe. Ánh trăng là một trong những bài thơ của anh được nhiều người ưa thích bởi tình cảm chân thành, sâu sắc, tứ thơ bất ngờ mới lạ.Hai khổ thơ đầu tác giả nhắc đến những kỉ niệm đẹp: Hồi nh ỏ sống với đồng với sông rồi với bể hồi chiến tranh ở rừng vầng trăng lị thành tri kỉ.Trăng gắn bó với tác giả ngay từ thời thơ ấu. Trăng gắn với đồng ruộng, dòng sông, biển cả. Dù ở đâu, đi đâu trăng cũng ở bên cạnh. Nhưng phải đến khi ở rừng nghĩa là lúc tác giả sống trên tuyến đường Trường Sơn xa gia đình, quê hương vầng trăng mới thành “tri kỉ. Trăng với tác giả là đôi bạn không thể thiếu nhau. Trăng chia ngọt sẻ bùi, trXem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichbaithoanhtrangcuanguyenduyc36a643.htmlixzz5ns5SkXro Phân tích bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy Bình chọn: Bài thơ “Ánh trăng” in tập thơ tên, Nguyễn Duy sáng tác vào nãm 1978, thành phố Hồ Chí Minh Bài thơ ca ngợi vầng trăng tri kỉ của tuổi thơ, của người lính thời trận mạc, đồng thời gợi nhắc người biết sống ân nghĩa thủy chung, giữ tròn đạo lí tốt đẹp  Cảm nhận thơ Ánh trăng Nguyễn Duy  Cảm nhận em đoạn thơ sau Ánh trăng Nguyễn Duy : Từ hồi thành  Bằng hình ảnh trăng đột ngột khung cảnh thành phố, thơ lời  Phân tích biểu tượng hình ảnh: đầu súng trăng treo Đồng chí - Chính Hữu Xem thêm: Ánh trăng - Nguyễn Duy Nguyễn Duy thuộc hệ làm thơ trưởng thành kháng chiến chống Mĩ Vừa xuất hiện, Nguyễn Duy tiếng với thơ “Tre Việt Nam" Bài "Hơi ấm ổ rơm" anh đoạt giải thưởng báo Văn Nghệ Hiện Nguyễn Duy vẫn tiếp tục sáng tác Anh viết khỏe "Ánh trăng" thơ anh nhiều người ưa thích bởi tình cảm chân thành, sâu sắc, tứ thơ bất ngờ lạ Hai khổ thơ đầu tác giả nhắc đến kỉ niệm đẹp: "Hồi nh ỏ sống với đồng với sông với bể hồi chiến tranh ở rừng vầng trăng lị thành tri kỉ." Trăng gắn bó với tác giả từ thời thơ ấu Trăng gắn với đồng ruộng, dòng sơng, biển Dù ở đâu, đâu trăng ở bên cạnh Nhưng phải đến ở rừng nghĩa lúc tác giả sống tuyến đường Trường Sơn xa gia đình, quê hương vầng trăng thành “tri kỉ" Trăng với tác giả đôi bạn thiếu Trăng chia sẻ bùi, tr Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-bai-tho-anh-trang-cua-nguyen-duy-c36a643.html#ixzz5ns5SkXro
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích bài thơ ánh trăng của nguyễn duy, Phân tích bài thơ ánh trăng của nguyễn duy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn