Trang trí cho WEB của bạn

2 422 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2013, 17:10

Cách trang trí cho trang web bằng các code hiệu ứng 1) Chữ New nhấp nháy:Muốn có chữ new vào tiêu đề bạn chỉ cần copy đoạn code sau vào sau tiêu đề của bài viết là được. Đoạn code: <img src="http://freewebs.com/dophuongoanh/new.gif"> 2) Chèn nhạc cho blog : Ở đây tôi chèn nhạc MP3Mã code: <object width="300" height="61"><param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/black/flash/player/mp3Player_skin2.swf? xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/? OS82MS85NjFmOTVkMzUyZjZmMGNjZGUyOTRlMmE2MDgyYWVkNS5cUIbaBmUsICDN8TEsgTO G7nWkgWmUsICOqdSBUaMawxqFdUngZ3xEdXkgUXVhWeBmmUsICgLSDEkOG7qWMgSHV5IC0g VHXhdUngqVdUngIE5n4WeBdUngNYyAcUIbaBIFRow6FpIENow6J1fGZhWeBHNl" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="300" height="61" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/black/flash/player/mp3Player_skin2.swf? xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/? OS82MS85NjFmOTVkMzUyZjZmMGNjZGUyOTRlMmE2MDgyYWVkNS5cUIbaBmUsICDN8TEsgTO G7nWkgWmUsICOqdSBUaMawxqFdUngZ3xEdXkgUXVhWeBmmUsICgLSDEkOG7qWMgSHV5IC0g VHXhdUngqVdUngIE5n4WeBdUngNYyAcUIbaBIFRow6FpIENow6J1fGZhWeBHNl" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object> 3) Chèn đồng hồ nhỏ xinh: coppy đoạn co đe rồi paste vào quản trị/giao diện/thông tin bản quyền Đồng hồ tròn:Mã code: <embed src="http://www.clocklink.com/clocks/0034-orange.swf?TimeZone=ICT&" width="120" height="120" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"> Code 2: Đồng hồ đeo tay:<embed src="http://www.clocklink.com/clocks/0033-black.swf?TimeZone=ICT&" width="100" height="180" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash">Đồng hồ dạng đeo tay: <embed src="http://www.clocklink.com/clocks/0033-black.swf?TimeZone=ICT&" width="100" height="180" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"> 4) Chữ chạy cuối trang blog:Bạn chỉ cần chỉnh sửa nội dung cho phù hợp, sau đó coppy code và paste rồi mục thông tin bản quyền là được:a) dạng đơn giản <marquee > CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE</marquee> b) Một số code dạng đặc biệt: 1) Chạy từ phải sang trái<MARQUEE DIRECTION="LEFT"> CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE </MARQUEE> 2) Chạy từ trái sang phải <MARQUEE DIRECTION="RIGHT"> CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE </MARQUEE> 2) Chạy dưới lên <MARQUEE DIRECTION="UP"> CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE </MARQUEE> 3- Chạy qua chạy lại <MARQUEE BEHAVIOR="ALTERNATE"> CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE</MARQUEE> 4- CHữ chạy có màu nền Ví dụ: nền màu vàng P hải sang trái <MARQUEE BGCOLOR=YELLOW> CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE </MARQUEE> Chú ý : Thay ORANGE bằng các từ khác để được màu theo ý muốn của bạn. Ví dụ: RED (đỏ), BLUE (xanh da trời), GREEN (xanh lá cây), PINK (hồng), YELLOW (vàng), VIOLET (tím), BLACK (đen) 5- Chữ chạy có màu font Code 1: Mã code chạy chữ đỏ, nền xanh, chạy từ phải sang trái <font color="#FF0000"><span style="background-color: #00FF00; font-size:16px"><marquee directio n="left" scrolldelay="0" scrollamount="10">Chào mừng các bạn đến với Website </marquee></span></Times New Roman> Code 2: bạn coppy cả đoạn code ở trang 3 rồi paste vào thông tin bản quyền <head> <title></title> </head> <body> <font color="#2c40d1"><span style="background-color: #ffffff; font-size:20px"> <marquee direction="left" scrolldelay="5" scrollamount="5"> CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE </marquee></span></font><b> </body> 6- Tạo hiệu ứng hoa rơi từ Banner:Mã code như sau: <marquee style="z-index: 1; left: 777px; width: 30px; position: absolute; top: -11px; height: 1000px;" scrollamount="5" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-index: 1; left: 191px; width: 30px; position: absolute; top: -231px; height: 1000px;" scrollamount="5" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-i 7- Nếu các bạn muốn vừa có đồng hồ vừa có nhạc MP3 vừa có chữ chạy như blog của tôi thì bạn chỉ cần dùng đoạn code sau đây là được:<MARQUEE BGCOLOR=YELLOW> CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE </MARQUEE> <embed src="http://www.clocklink.com/clocks/0034-orange.swf?TimeZone=ICT&" width="120" height="120" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"> <object width="300" height="61"><param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/black/flash/player/mp3Player_skin5.swf? xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/? OS9kNC85ZDQ1OTBiZDU5OGFhMTI1ZGM0ZTRjOWRkZDlhMmQ3My5cUIbaBmUsICDN8TO G7kWkgTmjhdUng48gVsOgWeByDEkOG7nWl8xJDDoG0gVsSpWeBmggSMawWeBmd8dHJ1ZQ" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="300" height="61" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/black/flash/player/mp3Player_skin5.swf? xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/? OS9kNC85ZDQ1OTBiZDU5OGFhMTI1ZGM0ZTRjOWRkZDlhMmQ3My5cUIbaBmUsICDN8TO G7kWkgTmjhdUng48gVsOgWeByDEkOG7nWl8xJDDoG0gVsSpWeBmggSMawWeBmd8dHJ1ZQ" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave- flash"></embed></object>-----------------------Chúc các bạn thành công ! . Cách trang trí cho trang web bằng các code hiệu ứng 1) Chữ New nhấp nháy:Muốn có chữ new vào tiêu đề bạn chỉ cần copy đoạn code sau vào sau tiêu đề của. ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE </MARQUEE> Chú ý : Thay ORANGE bằng các từ khác để được màu theo ý muốn của bạn. Ví dụ: RED (đỏ), BLUE
- Xem thêm -

Xem thêm: Trang trí cho WEB của bạn, Trang trí cho WEB của bạn, Trang trí cho WEB của bạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay