Đồ án Thiết kế máy lột vỏ hành.

108 15 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2019, 22:07

... máy 39 Thiết kế buồng máy 40 4.3.4 Thiết kế khung máy 45 4.3.5 Thiết kế đĩa quay 4.3.6 .49 Thiết kế mặt đáy 52 4.3.7 Thiết kế nắp máy ... 3.3 28 Lựa chọn phương án thiết kế .30 CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY BÓC VO HÀNH 31 4.1 Xác định suất 4.2 máy 31 Thiết kế máy 31 4.2.1 Chốt... lựa chọn phương án thiết kế: Đặt các yêu cầu thiết kế, đưa các phương án cho quá trình thiết kế lựa chọn phương án thực đề tài Chương Tính toán, thiết kế máy bóc vỏ hành Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án Thiết kế máy lột vỏ hành., Đồ án Thiết kế máy lột vỏ hành., TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI., CƠ SỞ LÝ THUYẾT, Ý TƯỞNG VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ, TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY BÓC VỎ HÀNH., CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn