Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu vietland

72 29 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2019, 21:56

Ngoài Lời cảm ơn, Danh mục bảng biểu, Danh mục từ viết tắt, Phần mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục, nội dung chính của đề tài được kết cấu làm 3 chương:Chương I: Những vấn đề lý luận chung về phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp.Chương II: Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Vietland.Chương III: Các kết luận và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Vietland. ... tác phân tích hiệu quả sử dụng vớn giúp công ty quản lý và sử dụng vốn một cách hiệu quả Đây là lý em chọn đề tài Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần. .. VỀ VỐN KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số lý luận bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 1.1.1 Vốn kinh. .. quả sử dụng vốn kinh doanh công ty 2.1.1 Tổng quan công ty 2.1.1.1 Giới thiệu chung về công ty Tên công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập Vietland Tên Tiếng Anh: Vietland import
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu vietland, Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu vietland, Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp, CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH, CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ XNK VIETLAND, - Về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh: các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty đều biến động theo xu hướng tăng làm cho sức sản xuất và khả năng sinh lời của đồng vốn năm 2017 giảm so với năm 2016. Ng, - Công ty chưa có kế hoạch mua sắm TSCĐ cụ thể từ đầu năm, chưa có biện pháp phòng ngừa rủi ro hỏng hóc các TSCĐ có giá trị lớn, ý thức bảo vệ TSCĐ của người lao động bị thả lỏng, một số TSCĐ hư hỏng phải sửa chữa nhưn, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn