Qua hồi tưởng quê hương đất nước lấy câu văn trên làm câu chủ đề em hãy viết tiếp thành một đoạn văn khoảng 25 câu theo kiểu tổng phân hợp

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2019, 21:07

Qua hồi tưởng … quê hương đất nước.. Lấy câu văn trên làm câu chủ đề, em hãy viết tiếp thành một đoạn văn khoảng 25 câu theo kiểu tổng phân hợp Bình chọn:Qua hồi tưởng và suy ngẫm của người cháu đã trưởng thành, bài thơ Bếp lửa thể hiện lòng kính yêu, trân trọng và biết ơn của người cháu đối với bà và cũng là đối với gia đình, quê hương đất nước.Bình giảng đoạn đầu trong bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt.Bình giảng bài thơ Bếp lửa của Bằng ViệtPhân tích bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt: Một bếp lửa......bà nhóm bếp lên chưa?Cảm nhận của em về tình bà cháu và bếp lửa trong bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt.Xem thêm: Bếp lửa Bằng Việt Qua hồi tưởng và suy ngẫm của người cháu đã trưởng thành, bài thơ Bếp lửa thể hiện lòng kính yêu, trân trọng và biết ơn của người cháu đối với bà và cũng là đối với gia đình, quê hương đất nước. Người cháu trong bài thơ: “giờ đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàuCó lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngảNhưng chẳng lúc nào quên nhắc nhở Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa? Hạnh phúc đã đủ đầy nhưng đứa cháu bé nhỏ năm xưa không bao giờ quên đốm lửa đầu tiên bà nhen lên trong cháu. Đó là bếp lửa của yêu thương, của chở che hạnh phúc. Theo dòng hồi ức, hình ảnh bếp lửa hiện về thật ấm áp: “Ngọn lửa ấp iu nồng đượm”. Ngọn lửa khơi nguồXem thêm tại: https:loigiaihay.comquahoituongquehuongdatnuoclaycauvantrenlamcauchudeemhayviettiepthanhmotdoanvankhoang25cautheokieutongphanhopc36a1547.htmlixzz5noVZD516 Qua hồi tưởng quê hương đất nước Lấy câu văn làm câu chủ đề em viết tiếp thành đoạn văn khoảng 25 câu theo kiểu tổng phân hợp Bình chọn: Qua hồi tưởng suy ngẫm người cháu trưởng thành, thơ Bếp lửa thể lòng kính u, trân trọng biết ơn người cháu bà gia đình, quê hương đất nước  Bình giảng đoạn đầu thơ Bếp lửa Bằng Việt  Bình giảng thơ Bếp lửa Bằng ViệtPhân tích thơ Bếp lửa Bằng Việt: Một bếp lửa bà nhóm bếp lên chưa?  Cảm nhận em tình bà cháu bếp lửa thơ Bếp lửa Bằng Việt Xem thêm: Bếp lửa - Bằng Việt Qua hồi tưởng suy ngẫm người cháu trưởng thành, thơ Bếp lửa thể lòng kính u, trân trọng biết ơn người cháu bà gia đình, quê hương đất nước Người cháu thơ: “giờ xa Có khói trăm tàu!Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả/Nhưng chẳng lúc quên nhắc nhở/ Sớm mai bà nhóm bếp lên chưa? Hạnh phúc đủ đầy đứa cháu bé nhỏ năm xưa không quên đốm lửa bà nhen lên cháu Đó bếp lửa yêu thương, chở che hạnh phúc Theo dòng hồi ức, hình ảnh bếp lửa thật ấm áp: “Ngọn lửa ấp iu nồng đượm” Ngọn lửa khơi nguồ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/qua-hoi-tuong-que-huong-dat-nuoc-lay-cau-van-tren-lam-cau-chu-de-emhay-viet-tiep-thanh-mot-doan-van-khoang-25-cau-theo-kieu-tong-phan-hop-c36a1547.html#ixzz5noVZD516
- Xem thêm -

Xem thêm: Qua hồi tưởng quê hương đất nước lấy câu văn trên làm câu chủ đề em hãy viết tiếp thành một đoạn văn khoảng 25 câu theo kiểu tổng phân hợp, Qua hồi tưởng quê hương đất nước lấy câu văn trên làm câu chủ đề em hãy viết tiếp thành một đoạn văn khoảng 25 câu theo kiểu tổng phân hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn