cơ quan điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

97 23 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2019, 13:26

... luận pháp luật quan điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật quan điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn... DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 1.1 LÝ LUẬN VỀ CƠ QUAN ĐIỀU TRA, ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm Cơ quan điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại 1.1.1.1... LUẬN PHÁP LUẬT VỀ CƠ QUAN ĐIỀU TRA, ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm pháp luật Cơ quan điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại Căn vào sở lý luận Nhà nước pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: cơ quan điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, Tính cấp thiết của đề tài, MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ CƠ QUAN ĐIỀU TRA, ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI, THỰC TIỄN PHÁP LUẬT VỀ CƠ QUAN ĐIỀU TRA, ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM, Hơn nữa, trong quá trình điều tra, áp dụng biện pháp PVTM không thể thiếu sự có mặt của các Hiệp hội ngành hàng trong việc thu thập thông tin, chứng cứ. Nhận thấy điều này mà pháp luật đã quy định trách nhiệm của các Hiệp hội ngành hàng trong hoạt động đi, Lịch sử điều tra, áp dụng các biện pháp PVTM tại Việt Nam cũng đã có những vụ việc bị ngừng điều tra hoặc đình chỉ điều tra giữa chừng hoặc không áp dụng biện pháp trừng phạt mà doanh nghiệp không hiểu vì sao, điển hình như vụ việc Đùi gà năm 2015, Cục Qu, Thứ nhất, nhận thức về biện pháp PVTM của doanh nghiệp còn hạn chế: Nhận thức của doanh nghiệp về các biện pháp khắc phục thương mại cũng như năng lực tham gia các vụ việc và khả năng đoàn kết của các doanh nghiệp Việt Nam còn nhiều hạn chế. Theo một cuộc, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA, ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM, Kết luận Chương 3, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn