thuc tap dien tu 348

65 52 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2019, 09:19

... nghề  Sử dụng thiết bị đo Nội quy xưởng thực tập:     Sinh viên vào xưởng thực tập phải tuyệt đối tu n thủ theo quy định sau: Sinh viên nghiên cứu phải thực thao tác nghề nghiệp người cơng... hiện: 46 Bài 8: SỬ DỤNG ORCAD THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN .48 khởi động Orcad Capture 48 1.1 Tạo project: .49 1.2 Place part: 51 1.3 Place... công nghiêp, an toàn lao động  Để thiết bị dụng cụ nơi quy định  Sử dụng thiết bị mục đích  Tuyệt đối khơng đóng cầu dao điện chưa cho phép giảng viên hướng dẫn Sinh viên nghiên cứu phải thực
- Xem thêm -

Xem thêm: thuc tap dien tu 348 , thuc tap dien tu 348 , Giới thiệu dụng cụ, đồ nghề thực tập điện tử:, Thiết bị đo điện tử, Kỹ thuật tháo ráp linh kiện từ mạch in:, Cơ sở lý thuyết:, khởi động Orcad Capture

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn