GIÁO ÁN 5 - KÌ 2

100 301 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2013, 11:10

TUẦN 18 NS : 5 -1-2008 N.D : Thứ 2, 7 -1-2008 Tiết 86 : DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC I. MỤC TIÊU: - Học sinh nắm được cách tính diện tích hình tam giác và biết vận dụng cách tính diện tích hình tam giác. - Rèn học sinh nắm công thức và tính diện tích tam giác nhanh, chính xác. - Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào cuộc sống. II. ĐỒ DÙNG : + 2 hình tam giác bằng nhau, kéo. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : Hình tam giác. - Đường cao của hình tam giác có đặc điểm gì ? - Học sinh sửa bài. - Giáo viên nhận xét và cho điểm. 2. Bài mới : a) Giới thiệu bài : Diện tích hình tam giác. b) Nội dung :  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh cách tính diện tích hình tam giác. - Giáo viên hướng dẫn học sinh cách tính diện tích hình tam giác. - Giáo viên hướng dẫn học sinh cắt hình. - Học sinh thực hành cắt hình tam giác – cắt theo đường cao → tam giác 1 và 2. - Giáo viên hướng dẫn học sinh ghép hình. A C H B - Giáo viên so sánh đối chiếu các yếu tố hình học. - Học sinh ghép hình 1 và 2 vào hình tam giác còn lại → EDCB - Vẽ đường cao AH. - Đáy BC bằng chiều dài hình chữ nhật EDCB - Chiều cao CD bằng chiều rộng 1 hình chữ nhật. → diện tích hình tam giác như thế nào so với diện tích hình chữ nhật (gấp đôi) hoặc diện tích hình chữ nhật bằng tổng diện tích ba hình tam giác. + S ABC = Tổng S 3 hình (1 và 2) - Yêu cầu học sinh nhận xét. + S ABC = Tổng S 2 hình tam giác (1và 2) - Vậy S hcn = BC × BE - Vậy 2 BEBC S × = vì S hcn gấp đôi S tg Hoặc 2 AHBC S × = BC là đáy; AH là cao - Nêu quy tắc tính S tg – Nêu công thức. Hoạt động cá nhân, lớp. - Giáo viên chốt lại: 2 ha S × =  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh biết vận dụng cách tính diện tích hình tam giác. * Bài 1 - Học sinh đọc đề. - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại quy tắc, công thức tính diện tích tam giác. - Học sinh lần lượt đọc. - Học sinh làm bài. - Học sinh vận dng5 quy tắc làm bài. - Chữa bài. - Học sinh chưa bài và nhận xét. - Cả lớp nhận xét. * Bài 2 - Giáo viên lưu ý học sinh bài a) - Học sinh đọc đề. + Đổi đơn vò đo để độ dài đáy và chiều cao có cùng một đơn vò đo + Sau đó tính diện tích hình tam giác - Học sinh giải. - Chữa bài - Nhận xét. 3. Củng cố - dặn dò: - Học sinh nhắc lại quy tắc, công thức tính diện tích hình tam giác. 2 - Chuẩn bò: “Luyện tập” - Nhận xét tiết học NS : 5 -1-2008 N.D : Thứ 3, 8 -1-2008 Tiết 87 : LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: - Rèn luyện kỹ năng tính diện tích hình tam giác . - Làm quen với cách tính diện tích hình tam giác vuông (biết độ dài 2 cạnh góc vuông của hình tam giác vuông). - Rèn học sinh tính S hình tam giác nhanh, chính xác. - Giúp học sinh yêu thích môn học. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : Diện tích hình tam giác - Học sinh nhắc lại quy tắc công thức tính S tam giác. - Giáo viên nhận xét và cho điểm. 2. Bài mới : a) Giới thiệu bài : b) Nội dung : * Bài 1 - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề. - học sinh làm bài. - Học sinh nhắc lại nối tiếp. - Chữa bài. * Bài 2: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề. - Học sinh đọc đề. - Giáo viên vẽ hình và hướng dẫn : coi Ac là đáy, tìm đường cao. - Học sinh làm bài. - Chữa bài. - Học sinh lên bảng sửa bài. - Tìm và chỉ ra đáy và chiều cao tương ứng. * Bài 3: - Học sinh thảo luận nhóm đôi để tìm cách tính S tam giác vuông. Học sinh làm bài. - Chữa bài. Học sinh nhận xét. - Giáo viên chốt ý: Muốn tìm diện tích hình tam giác vuông ta lấy 2 cạnh góc vuông nhân với nhau rồi chia 2. *Bài 4: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề. - Học sinh đọc đề. 3 + Giáo viên yêu cầu học sinh : - Đo độ dài các cạnh hình chữ nhật ABCD. - Học sinh tính S hình chữ nhật ABCD. - Học sinh tìm S hình tam giác ABC dựa vào S hình chữ nhật. - Giáo viên yêu cầu học sinh tìm được đáy và chiều cao các hình tam giác MNE ; EMQ ; EPQ. - Học sinh tìm. - Học sinh tính diện tích từng hình vào vở. - Học sinh làm xong sửa bảng lớp (thi đua ai nhanh hơn). 3. Củng cố - dặn dò: - Về nhà ôn lại kiến thức về hình tam giác. - Chuẩn bò bài : “ Luyện tập chung” - Nhận xét tiết học NS : 6 -1-2008 N.D : Thứ 4, 9 -1-2008 Tiết 88 : LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU : - Củng cố kiến thức về : + Các hàng của STP và giá trò theo từng hàng trong STP. + Tỉ số phần trăm của 2 số. + Đổi đơn vò đo. + Thực hiện cộng, trừ, nhân, chia STP, giải toán. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : 2. Bài mới : - Học sinh làm phần 1 (trắc nghiệm) Học sinh chỉ ghi kết quả không phải chép đề. - Chấm và chữa bài. - Học sinh làm phần 2 Học sinh làm từng bài, giáo viên chấm và chữa bài. Đáp án : Bài 1 : (Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng 1 điểm) a) 85,9 b) 68,29 c) 80,73 d) 31 4 Bài 2 : Mỗi số điền đúng 0,5 điểm. a) 8,5m b) 8,05m 2 Bài 3 : (1,5 điểm ) Chiều rộng hình chữ nhật : 15 + 25 = 40 (cm) (0,5 điểm) Chiều dài hình chữ nhật : 2400 : 40 = 60 (cm) (0,5 điểm ) Diện tích tam giác MCD : 60 x 25 : 2 = 750 (cm 2 ) (0,5 điểm) Đáp số 750 cm 2 Bài 4 : (0,5 điểm) 3,9 < x < 4,1 X = 4 ; 4,01 ; … 3. Củng cố - dặn dò : - Nhận xét chung. - Chuẩn bò thi HKI NS : 8 -1-2008 N.D : Thứ 5, 10 -1-2008 Tiết 89 : KIỂM TRA ĐỊNH HỌC I CỦNG CỐ LUY6N5 TẬP CHUNG VỀ GIẢI TOÁN I. MỤC TIÊU : - Học sinh củng cố về giải toán tỉ số phần trăm và tính diện tích tam giác. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : - Học sinh làm các bài tập sau trong VBT : + Bài 1, 2, 3 trang 98 + Bài 3 trang 101 + Bài 3 trang 106 - Học sinh làm lần lượt từng bài, giáo viên chấm và chữa bài. - Nhận xét chung. NS : 8 -1-2008 N.D : Thứ 6, 11 -1-2008 Tiết 90 : HÌNH THANG I. MỤC TIÊU: 5 - Hình thành biểu tượng về hình thang – Nhận biết một số đặc điểm về hình thang. Phân biệt hình thang với một số hình đã học. - Rèn kỹ năng nhận dạng hình thang và thể hiện một số đặc điểm của hình thang. - Giáo dục học sinh yêu thích, say mê môn học. II. ĐỒ DÙNG : + Bảng phụ vẽ hình vuông, hình bình hành, hình thoi, hình thang. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : - Giáo viên nhận xét bài kiểm tra. - Học sinh làm lại một vài bài dễ làm sai. 2. Bài mới : a) Giới thiệu bài : b) Nội dung :  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh hình thành biểu tượng về hình thang. - Giáo viên vẽ hình thang ABCD. A B D C - Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết một số đặc điểm của hình thang. Hai cặp cạnh đối diện song song còn gọi là 2 đáy. - Giáo viên đặt câu hỏi. + Hình thang có những cạnh nào? + Hai cạnh nào song song? - Giáo viên giới thiệu sau đó vẽ thêm đường cao vào hình thang. A B D H C Đường cao vuông góc với 2 đáy. - Độ dài của đường cao gọi là gì ? Độ dài đường cao gọi là chiều cao. - Giáo viên kết luận về đặc điểm của hình thang.  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh phân biệt hình thang với một số hình đã 6 học, rèn kỹ năng nhận dạng hình thang và thể hiện một số đặc điểm của hình thang. * Bài 1: - Giáo viên chữa bài – kết luận. - Học sinh đọc đề. - Học sinh làm bài. - Học sinh nêu miệng. - Giáo viên nhận xét. *Bài 2: - Học sinh tự làm bài. Học sinh làm bài. - Chữa bài. - Giáo viên chốt: Hình thang có 2 cạnh đối diện song song. *Bài 3: - Học sinh vẽ hình thang. - Giáo viên theo dõi thao tác vẽ hình chú ý chỉnh sửa sai sót. * Bài 4: - Học sinh nhận xét đặc điểm của hình thang vuông. Giới thiệu hình thang. - 1 cạnh bên vuông góc với hai cạnh đáy. -2 góc vuông, Chiều cao hình thang vuông là cạnh bên vuông góc với hai đáy. - Hướng dẫn rút ra ghi nhớ. - Đọc ghi nhớ. 3. Củng cố - dặn dò: - Chuẩn bò bài : “Diện tích hình thang”. - Dặn học sinh xem trước bài ở nhà. - Nhận xét tiết học TUẦN 19 NS : 18 -1-2008 N.D : Thứ 2, 21 -1-2008 Tiết 91 : DIỆN TÍCH HÌNH THANG. I. MỤC TIÊU: - Hình thành công thức tính diện tích của hình thang. Nhớ và biết vận dụng công thức tính diện tích hình thang để giải các bài toán có liên quan. - Rèn học sinh ghi nhớ, vận dụng công thức để tính diện tích hình thang nhanh, chính xác. - Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG : + Bảng phụ, bìa cứng có hình dạng như trong SGK. 7 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : Hình thang. - Nêu đặc điểm của hình thang. - Giáo viên nhận xét và cho điểm. 2. Bài mới : Diện tích hình thang. a) Giới thiệu bài b) Nội dung :  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh hình thành công thức tính diện tích của hình thang. - Giáo viên hướng dẫn học sinh lắp ghép hình – Tính diện tích hình ABCD. - Hình thang ABCD → hình tam giác ADK. A B D H C - Cạnh đáy gồm cạnh nào? - Học sinh thực hành nhóm. - Tức là cạnh nào của hình thang. - AH → đường cao hình thang - Chiều cao là đoạn nào? S = 2 AHDK × - Nêu cách tính diện tích hình tam giác ADK. S = 2 ))(( AHABDKDC ×+ - Nêu cách tính diện tích hình thang ABCD. - Lần lượt học sinh nhắc lại công thức diện tích hình thang.  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh biết vận dụng công thức tính diện tích hình thang để giải các bài toán có liên quan. Bài 1: - Học sinh đọc đề, làm bài so sánh kết quả với 50 cm 2 . - Giáo viên lưu ý học sinh cách tính diện tích hình thang vuông. - Học sinh sửa bài. Bài 2: - Học sinh đọc đề, làm bài. - Giáo viên lưu ý học sinh cách tính diện tích trên số thập phân và phân số. - Học sinh sửa bài – cả lớp nhận xét. Bài 3: - Quan sát hình vẽ nhận xét hình (H) gồm hình thang và hình tam giác vuông. - Học sinh tính diện tích hình thang, 8 K diện tích hình tam giác → tính diện tích hình H. - Giáo viên nhận xét và chốt lại. - Học sinh làm bài. - Học sinh sửa bài. 3. Củng cố - dặn dò: - Dặn học sinh xem bài trước ở nhà. - Chuẩn bò bài : “Luyện tập”. - Nhận xét tiết học NS : 18 -1-2008 N.D : Thứ 3, 22 -1-2008 Tiết 92 : LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: - Vận dụng công thức đã học để tính diện tích hình thang. - Rèn kỹ năng vận dụng công thức tính diện tích hình thang (kể cả hình thang vuông). - Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : Diện tích hình thang. - Muốn tính diện tích hình tam giác làm như thế nào. - Nêu công thức tính diện tích hình thang. - Giáo viên nhận xét và cho điểm. 2. Bài mới : a) Giới thiệu bài b) Nội dung :  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh hình thành công thức tính diện tích hình thang. Bài 1: - Học sinh đọc đề – Chú ý các đơn vò đo. - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại quy tắc, công thức tính diện tích hình thang. - Học sinh tóm tắt. - Học sinh làm bài. - Giáo viên lưu ý học sinh tính với dạng số, số thập phân và phân số. - Học sinh sửa bài – Cả lớp nhận xét. Bài 2: - Học sinh đọc đề. - Học sinh tóm tắt. - Học sinh làm bài. Tìm đáy lớn – Chiều cao. 9 Diện tích … (Đổi ra a) Số thóc thu hoạch. - Học sinh sửa bài – Cả lớp nhận xét. - Giáo viên nhận xét. Bài 3: - Học sinh đọc đề – Nêu tóm tắt. - Giáo viên yêu cầu học sinh nêu cách tính chiều cao hình thang. h = ba S + × 2 - Học sinh làm bài. - Học sinh sửa bài – Cả lớp nhận xét. - Giáo viên nhận xét. - Lần lượt học sinh nêu công thức tình chiều cao hình thang. - Giáo viên chốt: Nêu cách tìm đường cao hình thang. - Học sinh đọc đề bài b – Nêu cách tính trung bình 2 đáy. Trung bình 2 đáy = S : h - Học sinh làm bài. - Giáo viên chốt: Cách tìm trung bình cộng hai đáy hình thang. - Học sinh sửa bài 3. Củng cố - dặn dò: - Dặn học sinh xem trước bài ở nhà. - Chuẩn bò : “Luyện tập chung”. - Nhận xét tiết học. NS : 18 -1-2008 N.D : Thứ 4, 23 -1-2008 Tiết 93 : LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU: - Củng cố kỹ năng tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình thoi. - Củng cố về giải toán liên quan đến diện tích và tỷ số phần trăm. - Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : Luyện tập - Muốn tính diện tích tam giác (hình thang) làm như thế nào ? - Giáo viên nhận xét và cho điểm. 2. Bài mới : a) Giới thiệu bài Luyện tập chung b) Nội dung : 10 [...]... bảng KQ: 935m2; 742m2; 1677,5m2 - Nêu yêu cầu - Suy nghó, làm cá nhân 52 92m2; 1176m2; 91m, 136m2, 7833m2( HS yếu, TB tính được diện tích 3 hình) -1 HS - Làm vào tập, sửa bài 25 4 ,8m2; 1099, 56 m2, 480,7m2, 18 35, 06m2( HS yếu, TB tính được diện tích 2 hình) 3 Củng cố, dặn dò: - Nêu lại quy tắc tính diện tích hình tam giác, hình thang - Dặn dò, nhận xét tiết học NS : 15 -2 -2 0 08 N.D : Thứ 4, 20 -2 -2 0 08 Tiết... làm - Nêu lại - viết S = r x r x 3,14 - Tính S = 2 x 2 x 3,14 = 12 ,56 (m2) - Nêu, tính bán kính, tính diện tích r = 12 ; 2 = 6(dm) S = 6 x 6 x 3,14 = 133,04 (dm2) - Hs làm bảng con Kết quả: 78,5m2;0 ,50 24 dm2 ; 1,1304m2 (Học sinh yếu làm được 2 hoặc 3 bài) - Nêu -Làm vào nháp,sửa bài 113,04cm2;40,6944dm2;0 ,50 24 m2 (HS yếu làm được bài a,b) Học sinh đọc bài làm vào tập 19 62, 5cm2;6 358 ,5cm2 3.Củng cố - dặn... tích xung quanh - 1 HS đọc phân tích bài toán - HS quan sát nhận xét - 4cm2 Chưa - Chưa: 5 +8 +5 +8 = 26 m2 - Chiều dài bằng chu vi mặt đắy Chiểu rộng bằng chiều cao 26 x 4 = 104 (m2) - Nêu SGK - Nêu cách tính 8 x 5 = 40(m2) 1004 + 40 x 2 = 184(cm2) - Đọc bài toán, giải, sửa bài 54 dm2; 94dm2 - Đọc, suy nghó Giải: 180(m2); 24 (m2); 20 4(m2) ( HS yếu, TB làm được 1 -2 bài) 3, Củng cố, dặn dò - Nêu lại quy... lớp - Đọc theo nhóm - Nêu cách tìm, tự giải Số HS tham gia bơi lội 32 x 1 25 : 100 = 4 (HS) - Nêu yêu cầu - Tìm số HS thíchmỗi màu a, 48HS, b, 30HS c, 18HS, d, 24 HS(HS yếu, TB làm được 2- 3 câu) - Đọc cặp sau đó đọc cả lớp Có 17 ,5% số HS giỏi Có 60% số HS khá Có 22 ,5% số HS TB 1 -2 HS TUẦN 21 NS : 15 -2 -2 0 08 N.D : Thứ 2, 18 -2 -2 0 08 Tiết 101 : LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH I MỤC TIÊU : - Củng cố kó nằng thực... tròn - Nửa chu vi hình tròn 3, Củng cố, dặn dò - Dặn về chuẩn bò bài - Nhận xét tiết học -2 HS - Làm bảng con - Kết quả: 56 , 52 m; 27 ,632dm; 157 cm( HS yếu, Tb làm được 2/ 3 bài) - Làm nháp, sửa bài D = 15, 7 : 3,14 = 5( m) r = 18,84 : 2 : 3,14 = 3(dm)( HS yếu, TB làm được câu a hoặc b) - 1 HS HS làm vào tập, sửa bài - Chu vi của bánh xe 1, 65 x 3,14 = 2, 041(m) - Bánh xe lăn 12 vòng, xe đạp đi được : 29 ,41... hình vuông) - Muốn tính diện tích mảnh đất phải - Diện tích hình vuông, hình chữ nhật biết gì? Hướng dẫn HS tính diện tích mảnh đất - Kết qua: 70m; 28 07m2; 800m2; 3607m2 H 2: Thực hành Bài tập 1 - Gợi ý HS chia thành 2 hình chữ nhật - Nêu yêàu cầu Giải, sửa bài 27 3m2; 39,2m2; 66,5m2 Bài tập 2: - Nêu yêu cầu Gợi ý HS gồm3 hình chữ nhật Kết quả : 1 128 0m2; 4 050 m2; 723 0m2 3, Củng cố, dặn dò - HS nêu lại... tròn 2 Bài tập - Học sinh làm các bài tập sau : + Bài 1, 2 trang 17 VBT + Bài 2 trang 19 VBT + Bài 2, 3 trang 21 VBT - Học sinh làm lần lựot từng bài, giáo viên chấm và chữa bài 3 Củng cố – dặn dò - Nêu quy tắc, công thức tính chu vi, diện tích hình tròn - nhận xét chung NS : 15 -2 -2 0 08 N.D : Thứ 6, 22 -2 -2 0 08 Tiết 1 05 : DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT I MỤC TIÊU : - Có... quanh - Dặn dò - Nhận xét tiết học TUẦN 22 NS : 22 -2 -2 0 08 N.D : Thứ 2, 25 -2 -2 0 08 Tiết 106 : LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU - Củng cố cộng thức tính diện tích xung quanh và diện tích tồn phần của hình hộp chữ nhật - Vận dụng quy tắc giải những bài tập đơn giản - HS có thái độ học tót II ĐỒDÙNG : Bàng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1, Kiểm tra bài cũ Kiểm tra HS làm trong vở bài tập tốn 2, Bài mới: Luyện tập 25 Bài... làm vở - Giáo viên nhận xét Bài 2 - Học sinh đọc đề bài - Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ơ vng - Học sinh làm bài vào vở - Giáo viên nhận xét - Sửa bài miệng Bài 3 - So sánh các số đo sau đây - Học sinh đọc đề bài - Giáo viên đặt câu hỏi gợi ý cho học sinh nêu - Học sinh làm bài vào vở cách so sánh các số đo - Giáo viên nhận xét - Sửa bài bảng lớp - Lớp nhận xét - Học sinh sửa bài 3 Củng cố - dặn dò: - Chuẩn... sinh nêu quy tắc - Học sinh làm bài Chữa bài Sửa bài Cả lớp nhận xét - Học sinh làm bài - Chữa bài - Nhận xét - Học sinh đọc đề tóm tắt - Giải – 1 học sinh lên bảng giải - Cả lớp nhận xét 3 Củng cố - dặn dò: - Học sinh lần lượt nêu quy tắc và công thức tìm chu vi hình tròn, biết đường kính hoặc r - Chuẩn bò bài : Luyện tập - Nhận xét tiết học TUẦN 20 NS : 26 -1 -2 0 08 N.D : Thứ 2, 28 -1 -2 0 08 Tiết 96 : . gì? 1 -2 HS - Liêm hệ thực tế - Nhận xét tiết học TUẦN 21 NS : 15 -2 -2 0 08 N.D : Thứ 2, 18 -2 -2 0 08 Tiết 101 : LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH I. MỤC TIÊU : - Củng. tập - Nhận xét tiết học TUẦN 20 NS : 26 -1 -2 0 08 N.D : Thứ 2, 28 -1 -2 0 08 Tiết 96 : LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU : - Giúp HS rèn kó năng tính chu vi hình tròn - HS
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN 5 - KÌ 2, GIÁO ÁN 5 - KÌ 2, GIÁO ÁN 5 - KÌ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay