Khóa luật tốt nghiêp ngọc diệp

70 137 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2019, 19:39

... viên làm quen với môi trường làm việc lĩnh vực mơi trường Trong suốt q trình thực tập làm khóa luận tốt nghiệp, tơi nhận giúp đỡ, ý kiến đóng góp, bảo quý báu thầy cô giáo môn Quản lý Tài Nguyên... chân thành, xin cảm ơn giúp đỡ quý báu đó! Vinh , ngày 20 tháng năm 2019 Sinh viên thực NGUYỄN THỊ DIỆP MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN …………………………………………………………………… DANH MỤC BẢNG BIỂU – HÌNH VẼ…………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luật tốt nghiêp ngọc diệp, Khóa luật tốt nghiêp ngọc diệp, Khảo sát thực địa, lấy mẫu và đo đạc hiện trường, CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG CTY TNHH TRỤC IN VN XINYUAN KCN ĐẠI ĐỒNG - HOÀN SƠN TỈNH BẮC NINH, Hệ thống xử lý nước thải tập trung, Mẫu nước thải được lấy tại vị trí xả thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung chung của cty TNHH Trực In VN Xinyuan. Bảng kết quả phân tích như sau:, 3 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn