Báo cáo Kỹ thuật Vi Xử Lý

50 67 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2019, 18:28

Đối với những sinh viên ngành Điện tử Viễn thông chúng em, việc học tập và làm việc với các hệ thống như trên là nhiệm vụ cốt yếu và mang tính căn bản. Vì các hệ thống này trên thực tế được xây dựng dựa trên những kiến thức tổng hợp của chuyên ngành. Do đó, việc thực hiện bài tập lớn môn Kĩ thuật vi xử lý, với đề tài : “ Cảm biến chuyển động ” là một cơ hội rất tốt cho nhóm nghiên cứu chúng em được vận dụng những kiến thức đã học vào trong thực tế, cụ thể dự án này giúp cho chúng em có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về bộ vi xử lý PIC và thực hiện một số ứng dụng đơn giản. ... Mạch xử lí trung tâm Sơ đồ nguyên lý mạch xử lí trung tâm: 19 Báo cáo BTL Vi Xử Lý 2018 Hình 6: Sơ đồ nguyên lí khối xử lý 2.2 Khối nguồn 20 Báo cáo BTL Vi Xử Lý 2018 Hình 7: Adapter 5V-1A -... góp ý cho cơng vi c thành vi n khác -Vi c thực công vi c theo deadline không bị vượt thời hạn nhiều 13 Báo cáo BTL Vi Xử Lý 2018 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1 Khối xử lý 2.1.1 Vi điều khiển... .34 Báo cáo BTL Vi Xử Lý 2018 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Bảng kế hoạch tiến độ thực 10 Bảng 2: Bảng phân công công vi c .13 Bảng 3: Tóm tắt đặc điểm VDK PIC 16F877A 17 Báo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Kỹ thuật Vi Xử Lý, Báo cáo Kỹ thuật Vi Xử Lý, CHƯƠNG 1: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG, CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN SẢN PHẨM, PHỤ LỤC B: SOFTWARE CODE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn