LUẬN VĂN BÁO CÁO THIẾT KẾ CẢNH QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐAI HỌC NÔNG LÂM 2008

57 13 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2019, 13:21

... LAM UNIVERSITY – HO CHI MINH CITY  NGUYEN THANH ANH SURVEYING THE VEGETATION AND PROPOSING PLANTS FOR MR SAU NGHIEP’S ISLAND, AN HOA VILLAGE, LONG THANH DISTRICT, DONG NAI PROVINCE DEPARTMENT... nghị 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 PHỤ LỤC 39 v DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 4.1: Danh mục loài có cù lao 16 Bảng 4.2: Danh mục lồi đề xuất trồng 28 DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 3.1: Sơ... xung quanh chúng Cây xanh làm giảm nhiệt việc nước Cây có thể: + Làm hạ thấp nhiệt độ bóng râm + Tăng độ ẩm nơi có khí hậu khơ + Ngăn cản chói lố ngày hè + Giảm vận tốc gió SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN BÁO CÁO THIẾT KẾ CẢNH QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐAI HỌC NÔNG LÂM 2008, LUẬN VĂN BÁO CÁO THIẾT KẾ CẢNH QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐAI HỌC NÔNG LÂM 2008, Người hướng dẫn: TS. ĐINH QUANG DIỆP, - Du lịch sinh thái có nhiều định nghĩa khác nhau., Sức nóng của quả đất bị giữ lại trong bầu khí quyển phụ thuộc vào mức độ cao của lượng CO2 và một số khí khác (Là những khí ngăn cản sự thoát nhiệt vào không gian). Từ đó tạo nên một hiện tượng mà chúng ta đã biết là hiện tượng nhà kính. Các ảnh hưởng nhà, Lượng bốc hơi trung bình năm: 1.387mm., Nơi đây là đất phù sa ven sông, được bồi tụ bởi phù sa của một nhánh của sông Đồng Nai; mang tính chất là đất phù sa glây, còn thể hiện rõ đặc tính xếp lớp của trầm tích ban đầu, có thành phần cơ giới nặng (thịt nặng đến sét) và giàu mùn., KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, 1 Kết quả điều tra, khảo sát hiện trạng thực vật hiện có trên cù lao:, 2 Thảo luận và đề xuất:, - Tác dụng: hoa đẹp, lá, quả làm thuốc. Vỏ nhiều tanin., Phụ lục: Một số hình ảnh cây hiện trạng thu thập được trong quá trình điều tra, khảo sát:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn