Xây dựng một số chủ đề học tập môn Công nghệ lớp 10 theo phương pháp Dạy học dự án

133 15 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2019, 10:15

Đề tài đã trình bày cơ sở lý luận của phương pháp dạy học dự án, ưu nhược điểm của phương pháp và những lưu ý khi vận dụng dạy học dự án vào trong dạy học. Thiết kế một số chủ đề dạy học theo phương pháp dạy học dự án. Trên cơ sở kết quả của phương pháp chuyên gia và nghiên cứu tài liệu, đề tài nhận định được rằng vận dụng dạy học dự án vào dạy học có kết quả cao hơn so với dạy học truyền thống và hoàn toàn phù hợp với những nội dung mang tính ứng dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng một số chủ đề học tập môn Công nghệ lớp 10 theo phương pháp Dạy học dự án, Xây dựng một số chủ đề học tập môn Công nghệ lớp 10 theo phương pháp Dạy học dự án, XÂY DỰNG MỘT SỐ CHỦ ĐỀ HỌC TẬP MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10, DANH SÁCH HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIẾU., 2 Kết quả khảo sát chuyên gia.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn