THIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT tấm vật LIỆU TRE COMPOSITE NĂNG SUẤT 1 500 000 m2 trên năm

139 21 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2019, 21:53

... Với cần thiết chọn đề tài: Thiết kế dây chuyền sản xuất vật liệu Tre composite với suất 1. 500. 00 0m2/ năm 1. 4 Vấn đề mặt 1. 4 .1 Về dây chuyền sản xuất Dây chuyền sản xuất phải có cơng nghệ, thiết. .. tài thiết kế phân xưởng Thiết kế phân xưởng sản xuất vật liệu Tre Composite vói suất 1. 500. 000 m2/ năm Cấu trúc tập luận án chúng em gồm chương bố trí sau: • Chương 1: TỔNG QUAN • Chương 2: THIẾT... 0,49 95 ,1 8 ,17 3 0,72 14 6,2 9,892 0,75 17 3,5 13 ,050 25% 0,45 82 ,1 7 ,17 7 0,66 11 8 ,1 9 ,18 4 0, 71 157,0 12 ,397 50% 0, 41 63 ,1 5,674 0,62 11 0,6 8,347 0,66 12 1,8 10 ,11 5 (trong SG tỉ trọng riêng, MOR: modun
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT tấm vật LIỆU TRE COMPOSITE NĂNG SUẤT 1 500 000 m2 trên năm , THIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT tấm vật LIỆU TRE COMPOSITE NĂNG SUẤT 1 500 000 m2 trên năm , Chương 2 : THIẾT KẾ SẢN PHẨM, Chương 3 : ĐƠN PHA CHẾ VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ, Chương 4 : CÂN BẰNG VẬT CHẤT, Chương 5 : TÍNH TOÁN THIẾT BỊ, Chương 6 : TÍNH TOÁN, XÂY DỰNG VÀ CHỌN MẶT BẰNG NHÀ MÁY, Chương 7 : CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG, Chương 8 AN TOÀN LAO ĐỘNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn