THIẾT kế NHÀ máy sản XUẤT nệm CAO SU NĂNG SUẤT 200 000 tấm TRÊN năm

129 20 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2019, 21:52

... vực sản xuất sản phẩm này, em định lựa chọn khóa luận thiết kế nhà máy sản xuất nệm cao su suất 200. 000 tấm/ năm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường rộng lớn, không ứng nước mà đạt tham vọng xuất. .. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT 2.1 LÝ THUYẾT TẠO NỆM CAO SU 2.1.1 Cơ sở lý thuyết tạo bọt cao su Bọt cao su hỗn hợp vật liệu cao cấp để sản xuất nệm, bọt cao su có tính đàn hồi cao, tính diệt khuẩn... chọn su t Chọn su t nhà máy sản xuất 200. 000 /năm Theo lời ơng Hồng Tuấn Anh – CEO Vua Nệm: “Việt Nam có 25 triệu gia đình theo thống kê 40% số có sử dụng nệm Với vòng đời trung bình nệm năm thị
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT kế NHÀ máy sản XUẤT nệm CAO SU NĂNG SUẤT 200 000 tấm TRÊN năm , THIẾT kế NHÀ máy sản XUẤT nệm CAO SU NĂNG SUẤT 200 000 tấm TRÊN năm , 1 NGÀNH CÔNG NGHIỆP CAO SU Ở VIỆT NAM, 2 GIỚI THIỆU SẢN PHẨM, 2 PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT NỆM CAO SU, 2 QUY TRÌNH SẢN XUẤT NỆM, 3 CÂN BẰNG VẬT CHẤT, 3 BỂ CHỨA HỖN HỢP HUYỀN PHÙ SAU KHI NGHIỀN, 6 MÁY BƠM CHÂN KHÔNG, 12 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI, 1 CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY, 2 NGUYÊN TẮC THIẾT LẬP MẶT BẰNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY, 3 TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH CHO CÁC CÔNG TRÌNH, 4 TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH CHO CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ, 1 TÍNH TOÁN ĐIỆN NĂNG, 2 TÍNH LƯỢNG NƯỚC CẦN DÙNG, 1 CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ MÁY, 2 TỔ CHỨC NHÂN SỰ, 3 VỐN CỐ ĐỊNH (FC), 4 VỐN ĐẦU TƯ CHO SẢN XUẤT, 5 GIÁ BÁN SẢN PHẨM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn