THIẾT kế NHÀ máy sản XUẤT CAN NHỰA GIA DỤNG NĂNG SUẤT 5 TRIỆU sản PHẨM TRÊN năm

87 15 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2019, 21:52

... cái /năm) Khối lượng (g/cái) 50 0 30 150 00 52 , 45 2,19 50 0 30 150 00 52 , 45 2,19 10 1000 45 450 00 157 ,34 6 ,56 20 2000 45 90000 314,69 13,11 30 1000 45 450 00 157 ,34 6 ,56 210000 734,27 30 ,59 Tổng cộng Năng. .. đầu phát triển so với giới sản phẩm nhựa sử dụng tất lĩnh vực đời sống bao gồm sản phẩm bao bì nhựa, sản phẩm nhựa vật liệu xây dựng, sản phẩm nhựa gia dụng sản phẩm nhựa kỹ thuật cao [2] Khóa... sản phẩm/ năm Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Tấn Đạt CHƯƠNG GIỚI THIỆU VÀ THIẾT KẾ CAN NHỰA 1.2 Mô tả sản phẩm Hình 2.1: Một số loại can nhựa gia dụng 1.3 Công dụng sản phẩm Can nhựa vật dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT kế NHÀ máy sản XUẤT CAN NHỰA GIA DỤNG NĂNG SUẤT 5 TRIỆU sản PHẨM TRÊN năm , THIẾT kế NHÀ máy sản XUẤT CAN NHỰA GIA DỤNG NĂNG SUẤT 5 TRIỆU sản PHẨM TRÊN năm , CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VÀ THIẾT KẾ CAN NHỰA, 5 Các loại can nhựa thường dùng, 7 Tổng quan về HDPE (High Density Polyethylene), (b) Tính chất hóa học, CHƯƠNG 4. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ, CHƯƠNG 5. CÂN BẰNG VẬT CHẤT, 13 Năng suất sản xuất, CHƯƠNG 6. TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ, CHƯƠNG 7. TÍNH TOÁN XÂY DỰNG, 17 Nguyên tắc chọn địa điểm xây dựng, CHƯƠNG 8. TÍNH TOÁN NĂNG LƯỢNG, Bảng 8.4: Tổng điện năng chiếu sáng tiêu thụ, CHƯƠNG 9. AN TOÀN LAO ĐỘNG, CHƯƠNG 10. TÍNH KINH TẾ, 2 Chức năng của từng bộ phận, Bảng 10.3: Tổng kết vốn cố định nhà máy, Bảng 10.6: Các chi phí trực tiếp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn