nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng oxy hóa của lá cây ổi

42 23 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2019, 21:51

... khai thác hết giá trị to lớn mà ổi mang lại, cần tiếp tục thực cơng trình nghiên cứu chúng Mục tiêu luận văn nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính kháng oxy hóa ổi Quyển luận văn bao gồm nội... Guajanoic acid; Guajavolide Một số nghiên cứu hoạt tính sinh học ổi Một vài nghiên cứu nước Theo nghiên cứu Đái Thị Xuân Trang (2012) cộng sự; cao ethanol ổi sử dụng liều 400 mg/kg trọng lượng... Nam, ổi loại phổ biến có sản lượng dồi dào, để khai thác hết giá trị to lớn mà ổi mang lại, cần tiếp tục thực cơng trình nghiên cứu chúng Mục tiêu luận văn nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng oxy hóa của lá cây ổi , nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng oxy hóa của lá cây ổi , CHƯƠNG 2: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP, 2 Hóa chất - Dụng cụ - Thiết bị, 2 Xác định cấu trúc, 3 Hoạt tính kháng oxy hóa, 1 Các hợp chất được phân lập, 2 Hoạt tính kháng oxy hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn