nghiên cứu mở rộng các phản ứng oxi hóa trên các alcohol thành ketone tương ứng

67 22 1
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2019, 21:50

... mở rộng đường oxi hóa alcohol thành ketone hợp chất mạch thẳng phương pháp êm dịu hơn, gây nguy hiểm 3 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu phản ứng oxi hóa 2.1.1 Phản ứng oxi hóa − Phản ứng oxi. .. aldehyde, oxi hóa alcohol bậc thành ketone cho phép oxi hóa chọn lọc diol thành diketone mà khơng cắt đứt liên kết glycol C-C IBX sử dụng hiệu phản ứng oxi hóa có mặt DMSO thực oxi hóa alcohol thành. .. trình oxi hóa chất hữu + Các alcohol bậc chuyển hóa thành aldehydes cacalcohol bậc chuyển thành ketones + Khi khơng có permanganate MnO2 có khả oxi hóa alcohol bậc alcohol bậc thành aldehyde ketone
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu mở rộng các phản ứng oxi hóa trên các alcohol thành ketone tương ứng , nghiên cứu mở rộng các phản ứng oxi hóa trên các alcohol thành ketone tương ứng , Chương 4: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN, PHỤ LỤC 2: CÁC PHỔ CỦA 4-METHYLUNDECAN-5-ONE, PHỤ LỤC 4: CÁC PHỔ CỦA 4-METHYLTRIDECAN-5-ONE, PHỤ LỤC 5: CÁC PHỔ CỦA 3-METHYLDECAN-4-ONE, PHỤ LỤC 7: CÁC PHỔ CỦA 3-METHYLDODECAN-4-ONE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn