Nghiên cứu chế tạo nhũ vàng thay thế vàng thật trong trang trí gốm sứ

71 23 1
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2019, 21:50

... Thị Hằng CHƯƠNG : NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO NHŨ VÀNG 2.1 Chế tạo nhũ vàng thay vàng thật trang trí gốm sứ : Nhằm tạo sản phẩm có màu sắc tương tự với giá thành thấp phù hợp để trang trí sản phẩm dân... Khả thay vàng thật chế tạo nhũ vàng Sử dụng nhũ vàng thay vàng thật trang trí gốm sứ người Hồi giáo cổ địa , cộng đồng Moresque Tây Ban Nha , Nước Ý thời kỳ Phục Hưng [5] Kỹ thuật tạo ánh nhũ. .. dụng Gốm dân dụng Gốm hóa học Gốm làm dao tiện Gốm mỹ nghệ Gốm xây dựng Đồ gốm Gốm làm Sứ cách điện Gốm làm vật liệu mài, đá mài Gốm phủ kim loại Gốm chịu lửa Gốm dùng kỹ thuật điện, vơ tuyến Gốm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chế tạo nhũ vàng thay thế vàng thật trong trang trí gốm sứ , Nghiên cứu chế tạo nhũ vàng thay thế vàng thật trong trang trí gốm sứ , 1 Tổng quan về gốm sứ, 2 Tổng quan về trang trí gốm sứ, 3 Phân loại chất màu để trang trí sản phẩm gốm :, 4 Các nghiên cứu trang trí nhũ vàng trên gốm sứ (Industrial Ceramic), CHƯƠNG 2 : NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO NHŨ VÀNG, 3 Các chất nền được sử dụng để khảo sát chế tạo nhũ vàng:, 4 Các muối được sử dụng để khảo sát chế tạo nhũ vàng:, 5 Các tinh dầu được sử dụng để khảo sát thăm dò thay thế :, 6 Các phương pháp phân tích, 4 Khảo sát chế tạo nhũ vàng, 5 Phân tích các tính năng kỹ thuật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn