skkn nâng cao kỹ thuật viết chữ cho giáo viên ở trường tiểu học phan bội châu

13 12 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2019, 18:48

... viết chữ cho giáo viên học sinh năm Qua khảo sát thực tế kết sau: Thời gian Giáo viên có kỹ Giáo viên có kỹ Giáo viên chưa có thuật viết chữ tốt thuật viết chữ kỹ thuật viết chữ Năm học 2016 -... bước nâng cao chất lượng chữ viết, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Do chọn nội dung Nâng cao kỹ thuật viết chữ cho giáo viên trường Tiểu học Phan Bội Châu để nghiên cứu II Mục đích... nắm kỹ thuật viết chữ chắn gặp khó khăn tư vấn hỗ trợ học sinh viết chữ kịp thời phân mơn Tập viết, Chính tả tiết học khác Tại phải nâng cao kỹ thuật viết chữ cho giáo viên? Thứ giúp giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn nâng cao kỹ thuật viết chữ cho giáo viên ở trường tiểu học phan bội châu , skkn nâng cao kỹ thuật viết chữ cho giáo viên ở trường tiểu học phan bội châu , Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU, Nhóm 3: Gồm các chữ: o, ô, ơ, a, ă, â, c, x, d, đ, q, g, e, ê, s. (nét cơ bản là nét cong kín, cong hở trái, cong hở phải)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn