skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3 trường tiểu học trần quốc toản

22 10 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2019, 18:47

... điều hành lớp học Đẩy mạnh công tác thi đua Người thực hiện: Nguyễn Thị Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản 10 Đề tài: Một số kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc Toản học sịnh,... nề nếp Sau nội quy lớp học Người thực hiện: Nguyễn Thị Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản Đề tài: Một số kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc Toản 2.1 Phân công nhiệm vụ cụ thể cho... Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản 20 Đề tài: Một số kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc Toản TÀI LIỆU THAM KHẢO: Thông tư 30 /2014/TT-BGDĐT Đánh giá học sinh tiểu học, ngày 28
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3 trường tiểu học trần quốc toản , skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3 trường tiểu học trần quốc toản , Phần 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, Xây dựng nề nếp lớp học, Kết hợp với Đội - Sao nhi đồng trong nhà trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn