skkn một số kinh nghiệm rèn kỹ năng viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 1

14 12 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2019, 18:47

... sinh lớp gặp nhiều khó khăn: Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Vân Đơn vị : Trường TH Trần Phú Một số kinh nghiệm rèn kỹ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp Sĩ số học sinh lớp tương đối đông, số học. .. Trần Phú 10 Một số kinh nghiệm rèn kỹ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp Học sinh lớp có chuyển biến rõ rệt chữ viết Viết nắn nót, cẩn thận thành thói quen học sinh, ln có ý thức rèn chữ giữ... 59,3 10 31,3 Qua nhiều năm giảng dạy lớp 1, thấy việc rèn luyện kỹ viết đúng, viết đẹp cho học sinh Tiểu học nói chung rèn kỹ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp nói riêng cần thiết III Các giải
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số kinh nghiệm rèn kỹ năng viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 1 , skkn một số kinh nghiệm rèn kỹ năng viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 1 , Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn