skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5 6 tuổi làm quen chữ cái tại trường mầm non

20 10 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2019, 18:40

... dục mầm non (Lê Huy Hòa - Hồ Phương Lan) 18 Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5- 6 tuổi làm quen chữ trường MN Ea Tung 19 Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5- 6 tuổi làm quen. .. quen chữ cho trẻ mầm non 5- 6 tuổi lớp Lá, trường mầm non Ea Tung Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, vận dụng phương pháp đề từ đạt kết mong đợi Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5- 6 tuổi làm. .. tuổi mầm non (PGS.TS Lê Thị Ánh Tuyết) Tuyển tập trò chơi trẻ mầm non( Chu Thị Thúy Anh) 17 Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5- 6 tuổi làm quen chữ trường MN Ea Tung Giáo dục mầm non
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5 6 tuổi làm quen chữ cái tại trường mầm non , skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5 6 tuổi làm quen chữ cái tại trường mầm non , Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn