Kể lại bằng lời văn của mình nội dung đoạn trích mã giám sinh mua kiều

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2019, 18:00

Kể lại bằng lời văn của mình nội dung đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều Bình chọn:Thật xót xa thay cho thân Kiều tội nghiệp. Vậy là từ đây, Kiều bước vào một cuộc đời sóng gió, ba chìm bảy nổi, lưu lạc khắp bốn phương.Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật Mã Giám Sinh qua đoạn trích Mã Giám Sinh mua...Phân tích nhân vật Mã Giám Sinh trong đoạn thơ Mã Giám Sinh mua Kiều.Ngữ văn lớp 9Phân tích đoạn thơ Mã Giám Sinh mua Kiều trong Truyện Kiều của Nguyễn DuDựa trên đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều, hãy kể lại sự kiện Mã Giám Sinh đến mua...Xem thêm: Mã giám sinh mua kiều (trích Truyện Kiều Nguyễn Du) Xưa, có một người thiếu nữ nổi tiếng khắp kinh thành bởi nhan sắc không ai sánh bằng và tài năng toàn vẹn cầm, kỳ, thi, họa. Đó chính là Thúy Kiều. Nàng là con của một gia đình trung lưu lương thiện cùng hai em là Thúy Vân và Vương Quan. Nhưng trớ trêu thay, gia đình nàng bị mắc oan, cha nàng là Vương ông bị bắt. Giữa hoàn cảnh éo le đó, nàng đã chọn chữ hiếu để trọn đạo làm con. Kiểu đã quyết định bán mình chuộc cha, mà kẻ mua nàng chính là Mã Giám Sinh một tên buôn người có tiếng.Mụ mối mà Kiều nhờ đã hoàn thành giao ước, mụ đã dẫn Mã Giám Sinh đến mua Kiều. Màn chào hỏi, vấn danh diễn ra thật chóng vánh: Mã Giám Sinh Hắn xưng tên. Huyện Lâm Thanh Hắn trả lời như vậy khi được hỏi đến quê quán.Nhìn đến vẻ bề ngoài cũng đủ thấy hắn là một kẻ giả dối, xấu xa. Đãkhoảng bốn mươi mà trông hắn vẫn ăn diện, ra vẻ trai lơ, không có gì là đĩnh đạc, đường hoàng. Người hầu kẻ hạ của hắn thì nhiều, ra vào không ngớt. Ngay hắn thôi cũng thể hiện sự vô học qua lời ăn, tiếng nói cộc lốc, giả dối. Hắn đến gia đình Kiều như thể đến nhà hắn vậy. Không thèm chào hỏi, mời mọc, hắn ngồi ngay ở ghế trên chiếc ghế chì dành cho người chủ của gia đình. Trong khi kẻ ỷ thế đồng tiền còn đang ra vẻ quan lớn thì mụ mối đã nôn nóng giục Kiều ra mắt. Bề ngoài có vẻ như Mã Giám Sinh đến hỏi vợ, nhưng thực chất đó lại là một cuộc mua bán người. Kiều rõ điều đó hơn ai hết nên nàng sao có thể vui được. Gia đình gặp họa, mỗi người mỗi ngả, thân nàng thì phải bán mình chuộc cha. Nàng nhớ biết bao những ngàXem thêm tại: https:loigiaihay.comkelaibangloivancuaminhnoidungdoantrichmagiamsinhmuakieuc36a1714.htmlixzz5nWCyAwFi Kể lại lời văn nội dung đoạn trích Giám Sinh mua Kiều Bình chọn: Thật xót xa thay cho thân Kiều tội nghiệp Vậy từ đây, Kiều bước vào đời sóng gió, ba chìm bảy nổi, lưu lạc khắp bốn phương  Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật Giám Sinh qua đoạn trích Giám Sinh mua  Phân tích nhân vật Giám Sinh đoạn thơ Giám Sinh mua Kiều.Ngữ văn lớp  Phân tích đoạn thơ Giám Sinh mua Kiều Truyện Kiều Nguyễn Du  Dựa đoạn trích Giám Sinh mua Kiều, kể lại kiện Giám Sinh đến mua Xem thêm: giám sinh mua kiều (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du) Xưa, có người thiếu nữ tiếng khắp kinh thành nhan sắc khơng sánh tài tồn vẹn cầm, kỳ, thi, họa Đó Thúy Kiều Nàng gia đình trung lưu lương thiện hai em Thúy Vân Vương Quan Nhưng trớ trêu thay, gia đình nàng bị mắc oan, cha nàng Vương ơng bị bắt Giữa hồn cảnh éo le đó, nàng chọn chữ hiếu để trọn đạo làm Kiểu định bán chuộc cha, kẻ mua nàng Giám Sinh - tên bn người có tiếng Mụ mối Kiều nhờ hoàn thành giao ước, mụ dẫn Giám Sinh đến mua Kiều Màn chào hỏi, vấn danh diễn thật chóng vánh: - Giám Sinh - Hắn xưng tên - Huyện Lâm Thanh - Hắn trả lời hỏi đến quê quán Nhìn đến vẻ bề đủ thấy kẻ giả dối, xấu xa Đã khoảng bốn mươi trông ăn diện, vẻ trai lơ, đĩnh đạc, đường hồng Người hầu kẻ hạ nhiều, vào khơng ngớt Ngay thể vô học qua lời ăn, tiếng nói cộc lốc, giả dối Hắn đến gia đình Kiều thể đến nhà Khơng thèm chào hỏi, mời mọc, ngồi ghế - ghế chì dành cho người chủ gia đình Trong kẻ ỷ đồng tiền vẻ quan lớn mụ mối nơn nóng giục Kiều mắt Bề ngồi Giám Sinh đến hỏi vợ, thực chất lại mua bán người Kiều rõ điều hết nên nàng vui Gia đình gặp họa, người ngả, thân nàng phải bán chuộc cha Nàng nhớ ngà Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ke-lai-bang-loi-van-cua-minh-noi-dung-doan-trich-ma-giam-sinh-mua-kieuc36a1714.html#ixzz5nWCyAwFi
- Xem thêm -

Xem thêm: Kể lại bằng lời văn của mình nội dung đoạn trích mã giám sinh mua kiều, Kể lại bằng lời văn của mình nội dung đoạn trích mã giám sinh mua kiều

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn