Đồ án thay dao đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử

59 17 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2019, 16:29

... nên sơ đồ động toàn hệ thống thay dao tự động Cad sau : TẠ TRUNG DŨNG-20120193-KSTN CƠ-ĐIỆN TỬPage THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ Đich GVHD: GSTS.Trân Văn 1.2.Quy trình thiết kế hệ thống thay dao. .. thành đồ án TẠ TRUNG DŨNG-20120193-KSTN CƠ-ĐIỆN TỬPage THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ Đich GVHD: GSTS.Trân Văn CHƯƠNG 1: SƠ ĐỒ ĐỘNG VÀ QUY TRÌNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THAY DAO TỰ ĐỘNG 1.1.Xây dựng sơ đồ. .. gian thay dao hệ thống : 3/7 (s) Trong : TẠ TRUNG DŨNG-20120193-KSTN CƠ-ĐIỆN TỬPage 19 THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ Đich - GVHD: GSTS.Trân Văn T = (s) thời gian thay dao nhanh hệ thống dao cần thay
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án thay dao đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử, Đồ án thay dao đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử, CHƯƠNG 1: SƠ ĐỒ ĐỘNG VÀ QUY TRÌNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THAY DAO TỰ ĐỘNG, CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG SƠ ĐỒ KHỐI THUẬT TOÁN TRẢ DAO/ LẤY DAO, CHƯƠNG 3.BẢN VẼ SƠ ĐỒ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN VÀ KHÍ NÉN, CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG THAY DAO TỰ ĐỘNG BẰNG PHẦN MỀM SOLITWORK, 2 Quá trình thiết kế mô hình 3D của hệ thống thay dao tự động bằng phần mềm SOLITWORK, 3 Mô phỏng hoạt động của hệ thống thay dao tự động bằng module SolidWorks Motion, Bước 1: chuyển bị file lắp ghép chuyển trục chính về Home sau đó chọn New Motion Study.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn