Đồ án kết cấu bê tông (khung không gian) b1306979

58 19 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2019, 15:54

... + TCVN 5574:2012 - Kết cấu bê tông bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế + TCXDVN 356:2005 - Kết cấu bê tông bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế + Sổ tay thực hành kết cấu cơng trình - PGS.TS... sàn 18 CHƯƠNG KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP TỒN KHỐI 3.1 Phân tích kết cấu khung, chọn sơ đồ tính 22 3.1.1 Phân tích kết cấu khung 22 3.1.2 Sơ đồ tính khung 22 3.2... CÔNG NGHỆ BỘ MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CBHD: Dương Nguyễn Hồng Tồn SVTH: Lưu Trần Hữu Tín MSSV: B1306979 Lớp: XDDD&CN - K39 Cần Thơ, tháng 05/2016 Mục lục MỤC LỤC CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án kết cấu bê tông (khung không gian) b1306979 , Đồ án kết cấu bê tông (khung không gian) b1306979 , CHƯƠNG 3. KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI, nếu tải trọng < 200 thì n = 1.3, KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn