Luận văn VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT

91 27 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2019, 09:10

Cùng với các hoạt động kinh tế đối ngoại khác, đầu tư nước ngoài ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước ta, là một trong các nhân tố giúp nước ta nhanh chóng ttực hiện thành công sự nghiệp công nghiệo hoá hiện đại hoá đất nước, đồng thời nó cũng góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới của nước ta diễn ra một cách khẩn trương hơn. ... THỐNG KÊ Phân tổ thống kê có nhiều ý nghĩa nghiên cứu thống kê, phương pháp bản, tiền đề để tiến hành phân tích vận dụng phương pháp thống kê khác 1 .Phân tổ thống kê a.Khái niện, vai trò phân tổ thống. .. số (mặt lượng vật) để tìm cốt lõi bên (mặt chất tư ng) phương pháp khoa học Trong chương chuyên đề xin giới thiệu số phương pháp thống kê thông dụng hay sử dụng phân tích thống kê I PHÂN TỔ THỐNG... ĐẠI HỌC] CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ Thống kê học môn khoa học nghiên cứu hệ thống phương pháp thu thập, xử lý phân tích số (mặt lượng) tư ng số lớn để tìm hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT, Luận văn VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT, MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ., Phân tổ thống kê., Phương trình hồi quy., Các chỉ tiêu của dãy số thời gian., Mét số phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn., THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM THỜI GIAN QUA., Số vốn đăng ký, Giai đoạn tăng trưởng nhanh : 1991-1995., Những đóng góp của FDI vào phát triển kinh tế xã hội., Tập trung cao độ công tác quản lý, điều hành tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các dự án đang hoạt động, Lập quy hoạch chi tiết vùng lãnh thổ, chuẩn bị những điều kiện cần thết cho quá trình chuẩn bị đầu tư., Ngiên cứu biến động của : sè dự án được cấp giấy phép đầu tư, số vốn đăng ký, số vốn thực hiện và quy mô bình quân một dự án., Biểu số 1:vốn đầu tư nước ngoài vào Việt nam thơig kỳ 1988-1999, Vốn đầu tư FDI và vôn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 1990- 1999, Phân tích FDI theo biến động cơ cấu ., Cơ cấu vốn đầu tư đăng ký theo đối tác đầu tư, Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích một số chỉ tiêu kết quả., Biểu số13:giải quyết việc làm cho người lao động 94-99, Mối liên hệ giữa vốn đầu tư thực hiện và kim ngạch xuất khẩu., I. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn