Báo cáo thực tế Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Trang Hoà Thái Nguyên

53 56 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 18:08

Xuất phát từ tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, đề tài đi sâu vào phân tích việc sử dụng vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Trang Hoà Thái Nguyên trong thời gian gần đây để thấy được thực trạng sử dụng vốn, thấy được các điểm mạnh và các điểm còn tồn tại của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn qua đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nhận thức được vấn đề trên, nhóm thực tế đã chọn đề tài ‘‘ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Trang Hoà Thái Nguyên ’’ ... 2015-2017 22 Nhóm sinh viên Lớp: K12- TC Trường ĐHKT & QTKD Báo cáo đề án môn học LỜI MỞ ĐẦU Mỗi doanh nghiệp tế bào kinh tế, nơi tổ chức kết hợp yếu tố trình sản xuất để tạo cải vật chất... vấn đề trên, nhóm thực tế chọn đề tài ‘‘ Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động Doanh Nghiệp Tư Nhân Trang Hồ Thái Ngun ’’ Nhóm sinh viên Lớp: K12- TCNH Trường ĐHKT & QTKD Báo cáo đề án môn học... khách hàng xem, kiểm tra sản phẩm cách Báo cáo với cửa hàng trưởng phát tượng mát, cố ý phá hoại sản phẩm Nhóm sinh viên Lớp: K12- TCNH Trường ĐHKT & QTKD  Báo cáo đề án môn học Khi phát trường hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tế Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Trang Hoà Thái Nguyên, Báo cáo thực tế Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Trang Hoà Thái Nguyên, KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRANG HÒA, Bảng 1.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Trang Hoà ĐVT: nghìn đồng, DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRANG HÒA, tư nhân Trang Hòa, bình quân qua các năm, HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG, 2 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, 3 Định hướng và phát triển của ty trong giai công đoạn 2015-2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn