Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin thiết kế, xây dựng hệ thống phần mềm giảng dạy kịch hát dân tộc trường đại học sân khấu điện ảnh

117 8 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 14:30

...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Trần Hữu Nguyên Thiết kế, xây dựng hệ thống phần mềm giảng dạy kịch hát dân tộc Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Ngành: Công Nghệ Thông Tin. .. khảo, công trình nghiên cứu liên quan Ngoại trừ trích dẫn này, luận văn hồn tồn cơng việc cá nhân tơi Luận văn hồn thành thời gian học viên Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Công Nghệ, Đại. .. cầu hệ thống Phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mơ hình “Vai mẫu” Kịch hát dân tộc Sau triển khai nhanh thiết kế thông qua việc xây dựng prototype nhằm thu thập phản hồi từ người dùng Cuối kết luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin thiết kế, xây dựng hệ thống phần mềm giảng dạy kịch hát dân tộc trường đại học sân khấu điện ảnh , Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin thiết kế, xây dựng hệ thống phần mềm giảng dạy kịch hát dân tộc trường đại học sân khấu điện ảnh , Chương 2. Cơ Sở Lý Thuyết, Chương 3. Phương pháp thu thập yêu cầu, Chương 4. Phân tích & Thiết kế Hệ thống, d. Biên soạn Nội dung bài giảng, Phụ lục I. Bộ câu hỏi phỏng vấn các bên liên quan (Q&A), Nhân viên Phòng CNTT, Phụ lục II. Danh sách các Epic, Phụ lục III. Danh sách các User Story, Phụ lục IV. Danh sách các Prototype

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn