Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin nghiên cứu một số phương pháp sinh đầu vào kiểm thử tự động cho android

65 8 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 14:30

... HỌC CÔNG NGHỆ TRẦN THỊ HỒNG SIM NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SINH ĐẦU VÀO KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG CHO ANDROID Ngành: Công Nghệ Thông Tin Chuyên ngành: Kỹ thuật Phần mềm Mã số: 60480103 LUẬN VĂN THẠC SĨ... tập tin kê khai thông tin thiết yếu ứng dụng với hệ thống - Chương 2: sâu vào tìm hiểu hai phương pháp sinh đầu vào kiểm thử tự động phương pháp kiểm thử Fuzz (Fuzzing) phương pháp kiểm thử dựa... kiểm thử việc thực thi kịch kiểm thử Đã có nhiều nghiên cứu kỹ thuật sinh liệu kiểm thử tự động Và nội dung luận văn tìm hiểu kỹ thuật sinh liệu kiểm thử tự động, cụ thể áp dụng vào q trình kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin nghiên cứu một số phương pháp sinh đầu vào kiểm thử tự động cho android , Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin nghiên cứu một số phương pháp sinh đầu vào kiểm thử tự động cho android , Chương 1. Nền tảng Android, Chương 2. Sinh đầu vào kiểm thử tự động, Chương 3. Một số công cụ sinh đầu vào kiểm thử tự động cho ứng dụng Android, Chương 4: Nghiên cứu thực nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn