ĐỒ ÁN Đánh giá chất lượng hệ thống Alamouti OFDM

81 9 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 14:05

... Giới thiệu chương 53 4.2 Mô đánh giá tỉ lệ lỗi bit hệ thống OFDM 53 4.3 Mô đánh giá BER hệ thống Alamouti 2x1 56 4.4 Mô hệ thống Alamouti OFDM 57 4.5 Kết luận chương ... Alamouti phương pháp phân tập thu kết hợp thu tỉ lệ cực đại (MRRC) Chương 3: Hệ thống MIMO -OFDM Alamouti Chương đưa thuật toán kết hợp OFDM vào hệ thống MIMOAlamouti để tối ưu chất lượng hệ thống, ... CHƯƠNG HỆ THỐNG MIMO -OFDM ALAMOUTI 39 3.1 Giới thiệu chương 39 3.2 Sơ đồ khối hệ thống MIMO -OFDM 40 3.2.1 Kết hợp kỹ thuật OFDM MIMO Alamouti 40 3.2.2 Ảnh hưởng PAPR hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN Đánh giá chất lượng hệ thống Alamouti OFDM, ĐỒ ÁN Đánh giá chất lượng hệ thống Alamouti OFDM, 2 Nguyên lý cơ bản của OFDM, 4 Sơ đồ khối của hệ thống OFDM, 6 Ưu điểm và nhược điểm của kỹ thuật OFDM, CHƯƠNG 2 HỆ THỐNG MIMO ALAMOUTI, 3 Kỹ thuật phân tập, 6 Mã hóa không gian-thời gian khối STBC, 7 Phân tập thu với kết hợp thu tỉ lệ cực đại (MRRC), CHƯƠNG 3 HỆ THỐNG MIMO-OFDM ALAMOUTI, 2 Sơ đồ khối hệ thống MIMO-OFDM, 3 Ứng dụng công nghệ MIMO-OFDM trong Wimax và LTE, 2 Mô phỏng đánh giá tỉ lệ lỗi bit của hệ thống OFDM, Tiến trình mô phỏng :, 4 Mô phỏng hệ thống Alamouti OFDM, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn