ĐỒ ÁN BẢO MẬT TRONG WiMAX VÀ THUẬT TOÁN MÃ HÓA AES

85 13 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 13:59

... trình mã hóa giải mã sử dụng thuật toán AES Đưa ưu nhược điểm thuật toán số phương án cơng gây ảnh hưởng đến thuật tốn mã hóa AES mạng WiMAX Chương 4: Chương trình mơ thuật tốn mã hóa AES Chương... mạng WiMAX Sử dụng phần mềm Matlab để mơ q trình mã hóa giải mã dựa vào thuật tốn AES, bên cạnh ta mơ công phương pháp Brute Force để thể tính bảo mật thơng tin sử dụng thuật tốn mã hóa AES Đồ án. .. Thơng tin mã hóa IV gửi đến người nhận Người nhận giải mã thơng tin dựa vào IV khóa WEP biết trước Sơ đồ mã hóa miêu tả hình bên dưới: Hình 2.1 Sơ đồ mã hóa WEP Những điểm yếu bảo mật WEP + WEP
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN BẢO MẬT TRONG WiMAX VÀ THUẬT TOÁN MÃ HÓA AES, ĐỒ ÁN BẢO MẬT TRONG WiMAX VÀ THUẬT TOÁN MÃ HÓA AES, Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ WiMAX, 4 Cấu trúc của một hệ thống WiMAX:, Chương 2. CÁC KỸ THUẬT BẢO MẬT TRONG WiMAX, 2 Cơ bản về bảo mật WiFi:, 3 Các kỹ thuật bảo mật trong WiMAX:, Chương 3. THUẬT TOÁN MÃ HÓA AES, 2 Các khái niệm toán học của AES, 3 Quá trình mã hóa bằng thuật toán AES, 4 Quá trình mở rộng khóa của AES, 5 Quá trình giải mã AES, 6 Ưu nhược điểm của AES, Chương 4. CHƯƠNG TRÌNH MÃ HÓA BẰNG THUẬT TOÁN AES, 3 Giao diện chính của chương trình, 6 Tấn công bằng phương pháp Brute Force, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn