Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận gò vấp

91 39 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 09:11

...2 - Nghiên cứu sở lý luận công tác quản trị nguồn nhân lực - Đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Cơng ích quận Gò vấp giai đoạn 2008 – 2012... công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Cơng ích quận Gò vấp 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Khơng gian: Đề tài chọn nghiên cứu toàn cán bộ, nhân viên phần công nhân Công ty. .. kết cấu thành chương, - Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Cơng ích quận Gò vấp - Chương 3: Một số
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận gò vấp , Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận gò vấp , CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC, 3 NỘI DUNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC:, Phân tích công việc là quá trình nghiên cứu nội dung công việc nhằm xác định điều kiện tiến hành, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn khi thực hiện công việc và các phẩm chất, kỹ năng nhân viên cần thiết phải có để thực hiện tốt công việc., Đánh giá kết quả thực hiện công việc ngoài việc nhằm đo lường kết quả thực hiện công việc thực hiện so với chỉ tiêu đã đề ra của nhân viên, còn nhằm giúp đỡ, động viên, kích thích nhân viên thực hiện công việc tốt hơn và phát triển những khả năng tiềm tàn, 4 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THUỘC TỈNH, THÀNH KHÁC TRONG NƯỚC, TẠI CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN GÒ VẤP, 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV DVCI QUẬN GÒ VẤP, 2 ĐẶC ĐIỂM, MÔ HÌNH VÀ CƠ CẤU NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2008 – 2012, Nguyên nhân của hạn chế, 1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH DOANH, QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ĐẾN NĂM 2020, Cơ cấu nguồn nhân lực, 2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV DVCI QUẬN GÒ VẤP., - Giúp cho công ty hạn chế ứng viên tuyển dụng qua những mối quan hệ thân quen của nhân viên nhằm giảm thiếu tối đa những tiêu cực có thể phát sinh như hình thành bè nhóm, phát sinh mâu thuẫn giữa các nhân viên; hạn chế tình trạng nhân viên tự nghỉ việc d, - Giải pháp 2: Đẩy mạnh các hoạt động nhằm tạo dựng “Văn hóa Doanh nghiệp”;đáp ứng đời sống tinh thần ngày càng cao của người lao động nhằm tạo mối quan hệ gắn bó,cộng đồng trách nhiệm giữa người lao động và doanh nghiệp.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn