Nguyên lý kế toán tóm lược liên quan thực tế công việc

44 21 1
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 22:27

... tài kế tốn quản trị a Kế toán đơn vị kế toán gồm kế toán tài kế tốn quản trị b Khi thực cơng việc kế tốn tài kế tốn quản trị, đơn vị kế toán phải thực kế toán tổng hợp kế toán chi tiết sau: - Kế. .. dung, kết cấu mẫu mà đơn vị kế toán phải thực biểu mẫu, nội dung, phương pháp ghi tiêu áp dụng thống cho đơn vị kế toán đơn vị kế toán - Chứng từ kế toán hướng dẫn: mẫu chứng từ kế tốn quan nhà... thức Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1.7 K ỳ kế toán a K ỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng quy định sau: - K ỳ kế tốn năm 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên lý kế toán tóm lược liên quan thực tế công việc , Nguyên lý kế toán tóm lược liên quan thực tế công việc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn