giao trinh vi sinh vat

262 10 0
  • Loading ...
1/262 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 22:02

... Các virus họ Herpesviridae 160 Adenovirus 167 Enterovirus 170 Rotavirus 174 Virus cúm 177 Paramyxoviridae 181 Flaviviridae 185 Virus dại 190 Các virus sinh khối u 193 Các virus vi m gan 197 Virus... 10-10m Vi sinh vật bao gồm vi khuẩn, nấm men, nấm mốc, tảo, nguyên sinh động vật virus Trước khám phá vi sinh vật người ta chia sinh vật làm hai giới: giới động vật giới thực vật Sau khám phá vi sinh. .. PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT HỌC Sự phát vi sinh vật Sự phát vi sinh vật gắn liền với phát minh kính hiển vi Anton van Leeuwenhoek (1632 - 1723) người Hà Lan, người kỷ XVII nhìn thấy vi sinh vật nhờ
- Xem thêm -

Xem thêm: giao trinh vi sinh vat, giao trinh vi sinh vat, VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT HỌC, III. SINH LÝ VI KHUẨN, Mục tiêu học tập, Thu hoạch plasmid kháng thuốc, II. CÁC CHẤT KHÁNG SINH, III. KÍCH THƯỚC, HÌNH THỂ VÀ CẤU TRÚC CỦA VIRUS, Sau khi virus xâm nhập và nhân lên trong tế bào thì hầu hết các tế bào bị phá hủy . Do các hoạt động bình thường của tế bào bị ức chế , các chất cần thiết cho tế bào không được tổng hợp mà chỉ tổng hợp ra các hạt virus mới vì vậy tế bào bị chết. Đây là tr, Ở nuôi cấy tế bào in vitro có thể thấy các tế bào bị nhiễm virus biến dạng, dính lại với nhau, ly giải ., PHÒNG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIRUS, Trình bày được phương pháp phòng ngừa và điều trị bằng liệu pháp hoá học., Hoạt tính sinh học của bổ thể:, TRONG CHẨN ĐOÁN VI SINH VẬT, Nguyên lý sử dụng vaccine, Nguyên tắc sử dụng huyết thanh, - Do cơ thể phản ứng với các thành phần kháng nguyên lạ, nhất là đối với các huyết thanh chưa được tinh chế cao., NHIỄM TRÙNG BỆNH VIỆN, IV. KIỂM TRA NHIỄM TRÙNG BỆNH VIỆN, HỌ VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT, I. ĐẠI CƯƠNG VỀ HỌ VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT, Phòng bệnh và chữa bệnh, Là nhóm vi khuẩn kháng axít có thể gây bệnh cho người nhưng không gây bệnh cho chuột lang hoặc thỏ (phân biệt với nhóm gây bệnh lao). Dịch tễ học cho thấy Mycobacterium không xếp hạng có thể gây nên sự nhiễm trùng rộng lớn ở nhiều vùng nhưng chứng bệnh tư, Phản ứng chậm, xảy ra sau 2-3 tuần lễ gọi là phản ứng Mitsuda, xuất hiện dưới hình thức sần đỏ đường kính 3 - 5 mm : (+), 5 - 10 mm : (++), >10 mm : (+++). Phản ứng Mitsuda trong thực tế chỉ để tiên lượng bệnh., Phòng ngừa và điều trị, III. VIRUS THỦY ĐẬU - ZONA ( VARICELLA - ZOSTER VIRUS), IV. PHÒNG BỆNH VÀ ĐIỀU TRỊ, I. VIRUS VIÊM NÃO NHẬT BẢN, I. VIRUS VIÊM GAN A ( HEPATITIS A VIRUS: HAV ), III. VIRUS VIÊM GAN C ( HEPATITIS C VIRUS: HCV), I. TÍNH CHẤT VIRUS HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn