NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VI TẢO TRONG SINH CẢNH CÁT VEN HỒ Ở HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA

49 20 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 21:09

... độ đa dạng sinh học cao, có số lồi có mơi trường [9] Tại Vi t Nam, chưa có nghiên cứu đa dạng sinh học vi tảo sinh cảnh cát ven hồ Dựa thực tiễn đó, tơi tiến hành thực đề tài Nghiên cứu đa dạng. .. đề tài Nghiên cứu đa dạng sinh học vi tảo sinh cảnh cát ven hồ huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế” Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu đa dạng sinh học vi tảo đánh giá mối tương quan...LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài Nghiên cứu đa dạng sinh học vi tảo sinh cảnh cát ven hồ huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế” kết cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu kết nêu luận văn trung
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VI TẢO TRONG SINH CẢNH CÁT VEN HỒ Ở HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA, NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VI TẢO TRONG SINH CẢNH CÁT VEN HỒ Ở HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn