Chủ đề quê hương đất nước Bác Hồ

94 15 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 19:35

... Nhảy lò cò - Quê - Dạy trẻ - Dạy hát bài: số lượng 3m hương yêu đọc thơ Quê hương tươi hành + TCHT: quí “Về quê đẹp phần Đua tài + TCHT: + TCVĐ: - NH “Phú thọ + TCHT: Thi xem Ai nhanh quê em” Đua... xóm q hương bé - Chơi theo ý thích góc xem tranh ảnh làng xóm quê hương bé - Trao đổi với phụ huynh tình hình trẻ - Thể dục sáng: Cho trẻ tập tập phát triển chung Tập kết hợp hát Quê hương. .. sản phẩm quà lu niệm quê hơng - Góc xây dựng: Xây làng xóm, khu di tích quê hơng - Góc nghệ thuật: Hát, múa hát quê hơng - Góc học tập: Đọc thơ kể chuyện, làm tranh, sách chủ đề - Gúc to hỡnh: Tô
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ đề quê hương đất nước Bác Hồ, Chủ đề quê hương đất nước Bác Hồ, I. MễI TRNG GIAO DUC, ưưưI. ểN TR, CHI, TH DC SNG, IM DANH, Tổ chức hoạt động :, III. CHI, HOT NG CC GểC, III. CHI HOT NG CC GểC, ưưưI. ểN TR,CHI,TH DC SNG, , IM DANH, ưưưI. ểN TR,CHI,TH DC SNG, IM DANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn