BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP “HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG THƯƠNG ĐOẠN CHẢY QUA ĐỊA PHẬN TỈNH BẮC GIANG”

51 19 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:45

MỞ ĐẦUThực tập tốt nghiệp là một nội dung rất quan trọng trong chương trình đào tạo của trường Đại Học tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội cũng như ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường. Thông qua đợt thực tập giúp sinh viên chúng em làm quen với môi trường làm việc tập thể, công việc thực tế, đặc biệt là áp dụng các lí thuyết đã học vào thực tế. Qua đó sẽ biết cách áp dụng những kiến thức mà mình tích lũy trong nhà trường nhằm tiếp cận với công việc chuyên môn một cách có hiệu quả.Là sinh viên thực tập tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang cùng với những kiến thức đã được các thầy cô trang bị tại Khoa Môi Trường Trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội, đồng thời được ban lãnh đạo Trung tâm đưa đến các phòng ban và đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các cô, chú, anh, chị tại Trung tâm cũng như ngoài thực địa, chúng em đã thu thập được nhiều thông tin, kiến thức bổ ích cho để hoàn thành bản báo cáo này. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (tiền thân là Trạm Quan trắc Môi trường) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 91QĐUB ngày 18 tháng 11 năm 2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Tháng 12 năm 2009, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường được Phòng Công nhận hợp chuẩn quốc gia – Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng chỉ công nhận cho Hệ thống quản lý của Trung tâm đạt Tiêu chuẩn ISOEC:170252005 và Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia mã số VILAS 395. Trong thời gian thực tập tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang, được sự quan tâm của lãnh đạo Trung tâm, sự giúp đỡ của các phòng ban, cùng sự tận tình của cán bộ hướng dẫn và sự nỗ lực tham gia vào khảo sát, phân tích thực tế, em đã tìm hiểu: “Hiện trạng môi trường nước sông Thương đoạn chảy qua địa phận tỉnh Bắc Giang” và viết báo cáo thực tập tổng quan này. Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức còn hạn chế cũng như lĩnh vực hoạt động của Trung tâm khá lớn nên còn nhiều vấn đề chưa được nghiên cứu, chúng em rất mong nhận được sự góp ý bổ sung nhận xét của thầy cô để có thể đạt kết quả tốt hơn, giúp chúng em tiếp cận mối liên hệ thực tế với lí thuyết, phục vụ cho công việc sau này.  ...TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP “HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG THƯƠNG ĐOẠN CHẢY QUA ĐỊA PHẬN TỈNH BẮC GIANG” Địa điểm thực tập: ... gian thực tập Trung tâm Quan trắc Tài ngun Mơi trường Bắc Giang, để hồn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên đề: “Hiện trạng môi trường nước sông Thương đoạn chảy qua địa phận tỉnh Bắc Giang”, ... phân tích thực tế, em tìm hiểu: “Hiện trạng mơi trường nước sơng Thương đoạn chảy qua địa phận tỉnh Bắc Giang” viết báo cáo thực tập tổng quan Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức hạn chế lĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP “HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG THƯƠNG ĐOẠN CHẢY QUA ĐỊA PHẬN TỈNH BẮC GIANG”, BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP “HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG THƯƠNG ĐOẠN CHẢY QUA ĐỊA PHẬN TỈNH BẮC GIANG”, CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP, CHƯƠNG II: KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn