thuyết mính đồ án hộp giảm tốc đồng trục Đh KT KT CN HN

80 44 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 16:38

... truyền hộp giảm tốc truyền ngồi (bộ truyền xích) 42,3  3, 02 ut = uh.ux  ux = 14 ta có : uh = u1.u2 ; u1, u2 - tỉ số truyền cấp nhanh, cấp chậm Với uh =14 = u1.u2 hộp giảm tốc đồng trục nên... TRONG HỘP GIẢM TỐC ( BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG ) 3.1.Thiết kế truyền bánh trụ thẳng cấp chậm : Thông số đầu vào : Công suất trục dẫn P (kW) 6,9 Số vòng quay bánh dẫn n(vp/ph) 389,04 Momen xoắn trục. .. tải vận chuyển đá, than hệ thống tời, cầu trục nâng hàng…đều phải sử dụng đến hộp giảm tốc để biến đổi lực chuyển động Vì nhiệm vụ thiết kế hộp giảm tốc để phục vụ cho việc vận chuyển băng tải,
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết mính đồ án hộp giảm tốc đồng trục Đh KT KT CN HN, thuyết mính đồ án hộp giảm tốc đồng trục Đh KT KT CN HN, 1 CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN, 3 Xác định công xuất, momen và số vòng quay trên các trục., CHƯƠNG 3 : THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN TRONG HỘP GIẢM TỐC ( BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG ), - Hệ số dịch chỉnh ( theo công thức 6.26 trang 101), Ứng suất tiếp xúc [σH] và ứng suất uốn cho phép[σF]:, lcki : khoảng công-xôn trên trục thứ k, tính từ chi tiết thứ i ở ngoài hộp giảm tốc trên gối đỡ, 3: Phân tích lực tác dụng lên bộ truyền:, CHƯƠNG 5 : TÍNH TOÁN CHỌN Ổ LĂN, CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC, 1 Thiết kế vỏ hộp, 2 Các phụ kiện khác

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn