Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin khảo sát, đánh giá quy trình quản lý chất lượng phần mềm dựa theo độ đo và đề xuất phương án tối ưu cho các công ty gia công phần mềm

93 8 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 15:40

... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒN LAN ANH KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM DỰA THEO ĐỘ ĐO VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU CHO CÁC CÔNG TY GIA CƠNG PHẦN MỀM Ngành:... sát, đánh giá quy trình quản lý chất lượng phần mềm dựa theo độ đo đề 10 xuất phương án tối ưu cho công ty gia công phần mềm để hướng tới giải vấn đề nêu Các mơ hình phát triển phần mềm chuẩn phần. .. triển chất lượng phần mềm Chương 2: Cơ sở lí thuyết quản lý chất lượng phần mềm Định đượng quản lý chất lượng phần mềm Chương 3: Đề xuất thử nghiệm quản lý chất lượng theo định lượng quản lý sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin khảo sát, đánh giá quy trình quản lý chất lượng phần mềm dựa theo độ đo và đề xuất phương án tối ưu cho các công ty gia công phần mềm , Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin khảo sát, đánh giá quy trình quản lý chất lượng phần mềm dựa theo độ đo và đề xuất phương án tối ưu cho các công ty gia công phần mềm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn