Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lập

42 13 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 15:04

... loại theo cách kích thích từ, thành độngcơ điện kích từ độc lập, kích từ song song, kích từ nối tiếp, kích từ hỗn hợp Trên thực tế, đặc tính động điện kích từ độc lập động điện kích từ song song... việc động điện chiều 1.3 Đặc tính động điện chiều kích từ độc lập Khi nguồn chiều có cơng suất khơng đủ lớn mạch điện phần ứng mạch điện kích từ mắc vào hai nguồn độc lập Lúc động gọi động điện chiều. .. xét động điện chiều máy phát điện chiều ta phân loại theo cách kích thích từ động Từ có bốn loại động điện chiều thường sử dụng là: +) Động điện chiều kích từ độc lập: Phần ứng phần kích từ cung
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lập, Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lập, Động cơ điện một chiều., Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều., MÔ TẢ TOÁN HỌC CHO ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KHIỂN., Mô hình toán học của hệ thống điều khiển tự động., Mô tả toán học của động cơ điện 1 chiều kích từ độc lập bằng phương pháp lý thuyết., TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN CHO ĐỐI TƯỢNG, Các phương pháp thiết kế bộ điều khiển PID., Thiết kế bộ điều khiển., Mô phỏng động cơ khi chưa có bộ điều chỉnh:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn