Đề số 9 đề kiểm tra học kì 1 ngữ văn 12

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 11:32

trình bày suy nghĩ về vai trò, ý nghĩa của ý thức tự chịu trách nhiệm về bản thân mình và năng lực để tự chịu trách nhiệm của con người trong cuộc sống.Xem thêm tại: https:loigiaihay.comdeso11dekiemtrahocki1nguvan12c30a47089.htmlixzz5nIx46JyC ... Tường, Ngữ văn 12 , Tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2 016 ) Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/de-so -9- de-kiem -tra- hoc-ki -1- ngu-van -12 -c30a47 0 91 .html#ixzz5nIvyFG86 ... ngửa bụng thuyền (Trích Người lái đò sông Đà, Nguyễn Tuân, Ngữ văn 12 , Tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2 016 ) Trước đến vùng châu thổ êm đềm, trường ca rừng già, rầm rộ bóng đại ngàn, mãnh liệt qua... Sơn, Sơng Hương sống nửa đời gái Di Gian phóng khống man dại Rừng già hun đúc cho lĩnh gan dạ, tâm hồn tự sáng (Trích Ai đặt tên cho dòng sơng?, Hồng Phủ Ngọc Tường, Ngữ văn 12 , Tập 1, NXB Giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề số 9 đề kiểm tra học kì 1 ngữ văn 12, Đề số 9 đề kiểm tra học kì 1 ngữ văn 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn