Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn toán học kỳ 2 lớp 5

75 25 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 10:43

... A 1,76 6 25 m2 B 17,6 6 25 m2 C 3 ,5 3 25 m2 D 2, 355 m2 Câu (0 .5 điểm) Chu vi hình tròn 25 ,12dm Tính diện tích hình tròn đó? A 52 , 04 dm2 C 50 ,24 dm2 B 54 ,02dm2 D 50 ,24 cm2 Bài 4:Điền vào chỗ trống (2. 0 điểm,... 22 ,467cm2 B 22 ,465cm2 C 22 ,476cm2 D 22 ,360cm2 Câu (0 .5 điểm) Hình bên tạo hình chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 4cm nửa hình tròn Diện tích hình là: A 40 ,28 cm2 B 64,82cm2 C 54 ,82cm2 D 52 , 26cm2... 22 ,467cm2 B 22 ,465cm2 C 22 ,476cm2 D 22 ,360cm2 Câu (0 .5 điểm) Hình bên tạo hình chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 4cm nửa hình tròn Diện tích hình là: A 40 ,28 cm2 B 64,82cm2 C 54 ,82cm2 D 52 , 26cm2
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn toán học kỳ 2 lớp 5 , Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn toán học kỳ 2 lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn