Giáo án Ngữ văn 7 bài 29: Quan Âm Thị Kính

7 15 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 10:36

... g.trị chèo Quan - Quan Âm Thị Kính chèo Âm Thị Kính? mang tích phật (dân gian gọi tích Quan Âm) - Bức tượng Quan Âm Thị Kính chùa Tây Phương chụp in sgk cho em hiểu chèo Quan Âm Thị Kính? 2- Trích... chèo Quan Âm - Dựa vào phần tóm tắt thích*, em Thị Kính: cho biết nội dung, chèo Quan Âm Thị - Trích đoạn xoay quanh trục bĩ Kính mang đặc điểm tích chèo cực- thái lai Nhân vật Thị Kính Giáo án Ngữ. . .Giáo án Ngữ văn lớp II-HĐ2: Đọc – Hiểu văn bản (70 phút) Hoạt động thầy-trò Nội dung kiến thức - Văn Quan Âm Thị Kính thuộc thể loại A-Tìm hiểu bài: ? I- Tác giả – Tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 29: Quan Âm Thị Kính, Giáo án Ngữ văn 7 bài 29: Quan Âm Thị Kính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn