Trình bày cảm nhận về người nghệ sĩ tự do lor ca trong bài thơ đàn ghi ta của lor ca

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 10:18

Phân tích hình tượng trung tâm xuyên suốt trong bài thơ Đàn Ghi la của Lorca của Thanh Thảo Ngữ Văn 12 Bình chọn:Hình tượng tiếng đàn được Thanh Thảo xây dựng rất độc đáo, công phu và sáng tạo, tuy ít nhiều có nhuốm màu sắc tượng trưng và siêu thực mà ông học tập ở chính nhà thơ Gaxia Lorca.Phân tích cảm hứng từ cái chết bi thảm của nhà thơ lớn Tây Ban Nha trong bài thơ Đàn...Nêu cảm nhận của em về hình tượng Lorca trong bài thơ Tiếng đàn ghi ta của Lorca ...Cảm nhận về đoạn thơ sau trong bài thơ Đàn Ghi ta của Lorca: Không ai chôn cất...Sáng tạo mới của Thanh Thảo trong Đàn ghi ta của Lorca Ngữ Văn 12Xem thêm: Đàn ghi ta của Lorca Thanh Thảo Học trực tuyến Môn Văn học Nếu cái chết bi thảm của Lorca gây cảm xúc mạnh cho Thanh Thảo thì tiếng đàn ghi ta của Lorca đã trở thành hình tượng trung tâm xuyên suốt bài thơ của ông. Bởi Lorca là một nhà thơ lớn, một nghệ sĩ lớn, và cái biểu trưng cho người nghệ sĩ ấy không gì đúng hơn chính là tiếng đàn của ông, tiếng đànghi ta truyền thống của dân tộc Tây Ban Nha. Tiếng đàn ghi ta là gương mặt, là cuộc đời, là tài năng và phẩm chất nghệ sĩ của Lorca, in đậm dấu ấn riêng cùa người nghệ sĩ tài hoa và khí phách, nhưng cũng phảng phất hồn dân tộc Tây Ban Nha trong đó. Hình tượng tiếng đàn được Thanh Thảo xây dựng rất độc đáo, công phu và sáng tạo, tuy ít nhiều có nhuốm màu sắc tượng trưng và siêu thực mà ông học tập ở chính nhà thơ Gaxia LorcaXem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichhinhtuongtrungtamxuyensuottrongbaithodanghilacualorcacuathanhthaonguvan12c30a128.htmlixzz5nIdpeDeh
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày cảm nhận về người nghệ sĩ tự do lor ca trong bài thơ đàn ghi ta của lor ca, Trình bày cảm nhận về người nghệ sĩ tự do lor ca trong bài thơ đàn ghi ta của lor ca

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn